2020. június 04. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

Szőcs Klári és az Arany János
MagyarOnline.net/ Ferencz Zsuzsanna
2002. augusztus 17.

Jókedvű, energikus, tevékeny asszony Szőcs Klára. Valahogy meglátszik rajta, hogy eddig sem élt hiába. Pedig nem volt könnyű az élete, a magyar (és más) emigránsok számára általában sehol sem fonják kolbászból a kerítést. 1956-ban az édesanyja vitte Ontario London nevű városába a félárva kislányt. Angol környezetbe, angol iskolába, az érettségiig. Mostohaapjával is angolul beszélt, nem csoda hát, hogy 1966-ban, első magyarországi látogatása során, rájött: idegenes a magyar kiejtése, nem leli a szavakat. Restelkedett. E látogatás után elhatározta: Kanadában magyar barátokat keres. További három-négy év múlva megesküdött egy erdélyi származású fiúval, s Torontóba költözött, a férjéhez.

 

- Voltak még nyelvi bibik. Létezik egy angol kifejezés, amelyet akkor használnak, ha valaki bakizik egy bizonyos helyzetben: I put my foot in my mouth. Vagyis: a számba tettem a lábam. Szóval, még fiatal házasok voltunk, és meglátogattuk a férjem rokonait. Valakinek feltettem egy olyan kérdést, amely zavarba hozta őt. Amire azt mondtam, bocsánatkérés helyett, hogy nem akartam a számba tenni a lábam. Elképzelhető, hogyan bámultak rám a magyar rokonok: mint a borjú az új kapura.

 

- A lakásomon bizony igencsak meglátszik, hogy magyarok vagyunk: a vitrinben kalocsai tányérok, köcsögök, tokaji aszú, mindenfele magyaros terítők, úgyszintén kalocsai tányérok-köcsögök a konyha falán, magyaros faragott kulcsakasztó és tányértartó a falon, visegrádi tájkép, magyar könyvek a polcokon. Szabadidőmben hallgatom a magyar rádiót, magyarul olvasgatok az Interneten, járok magyar színházi és egyéb előadásokra, Ezenkívül összejárunk a magyar barátokkal, el-elmegyünk a Magyar Házba, főként, amikor az 56-os forradalomra, március 15-re vagy májusban a hősökre emlékeznek. Mégis azt mondom: nekem Kanada a hazám, mert itt nőttem fel, itt éltem, és szeretem itt. Magyarország pedig a gyökereimet, a rokonaimat, a hagyományaimat, a kultúrámat jelenti.

 

Házassága előtt minőségi ellenőr volt, továbbtanulásra nem gondolt, anyagi lehetőségek híján. De nem is nézett utána, hogyan lehetne kevés pénzből is továbbtanulnia. Fiatalasszonyként elvégezte a tanítóképzőt, majd matekot tanított egy javítóintézetben, s közben esti és nyári egyetemre járt. 1973-ban megszületett a lánya, rá hét évre pedig a fia. Eldöntötte, hogy tanítással akarja keresni a kenyerét, különös tekintettel a játékos angol nyelv oktatására, bevándorlók számára. Módszertanórákat tartott a Tanítóképzőben, tananyagot írt, angol iskolában tanított.

 

1976-ban beíratta a kislányát az egy esztendővel azelőtt alakult Arany János hétvégi magyar iskolába. Ez számít az első kapcsolatfelvételnek. Az 1985-86-os tanévben már az Arany János igazgatója lett… Azóta se hagyják nyugton a gondok.

 

Részlet idei évzáró beszédéből:

 

"Sokan különböző kritériumokat állítanak fel, és kritizálnak, ha nem felelünk meg ezeknek a szempontoknak. Tehát mi legyen? A gyermek sokat tanuljon? A gyermek fújja a verseket? A gyermek szívesen olvasson magyarul? Vagy a gyermek legyen felkészítve a hazai iskolarendszer szerint? Talán most neheztelni fognak, ha azt mondom: ez mind az önök dolga. Akkor mi a mi dolgunk?… Amit itt tanul itt a gyermek, azt tanulja magyar szívvel, a magyarság iránti szeretettel, családias, magyar környezetben, mely megalapozza a hovatartozás érzelmeit. Ehhez kérem a segítségüket…"

 

A harmadik osztályos tanulók
Nem lehet mindent a hétvégi iskolára hárítani. A gyermek annyira tanul meg magyarul, amennyire a szülei megtanítják. Anyanyelvi szinten csak azok a gyermekek beszélnek, akik több időt töltenek Magyarországon, Erdélyben, szóval magyar nyelvi közegben. Mindkét gyermekem beszél magyarul, de nincs olyan szóbőségük, amint azoknak, akik rendszeresen hazalátogatnak Magyarországra. A kiejtésük, a nyelvtanuk jó, de a szókincs hézagos. Azt is el kell mondanom, hogy az elsőgenerációs szülőket általában jobban érdekli a gyermek magyar oktatása, de létezik harmadgenerációs gyermek is az iskolában. Különben magyar tanfolyamot indítottunk a nem magyar szülők számára is, gondolok itt a vegyes házasságokra. Sajnos, nemigen jártak, és megszűnt a kurzus.

 

Kevés a gyermek. Százon alul van a lélekszám. Igaz, Torontóban létezik még a Szent Erzsébet iskola is. És nem(csak) pénz kérdése a létszám alakulása. Ennek ellenére hiszek az iskola jövőjében: mindig lesz annyi magyar bevándorló, hogy ne haljon meg az Arany János. Hogy milyenek a torontói magyarok? Olyanok, mint másutt. Se jobbak, se rosszabbak. Több réteget, több korosztályt képviselnek.

 

- Mikor voltál a legbüszkébb a szakmai eredményeidre?

 

Büszke voltam, amikor 1987 szeptemberében rám bízták a szaktanácsadói feladatkört, vagyis másodmagammal irányítottam minden elemi iskola angolt idegen nyelvként oktató tanítóját, tanárát. Akkor is büszke voltam, amikor a kanadai iskolaszék megtisztelt egy kitüntetéssel, az Arany János iskolán belüli tevékenységemért. Ez 2002 májusában történt.

 

Szőcs Klári nemrég érkezett haza az Észak-Amerikai Magyar Tanárok Konferenciájáról, amelyet idén Montreálban tartottak.

 

- Majdnem mindegyik ilyen rendezvényen jelen voltam. A torontói Szent Erzsébet iskola kezdte az évi ötletbörzéket, még a nyolcvanas években. Az Arany János iskola is csatlakozott, és hosszú időn keresztül a két iskola tanárai találkoztak ilyenkor egymással. De lassanként elkezdtük meghívni a távolabbi iskolák tanszemélyzetét is, és jöttek is a tanárok, Montreálból, Clevelandből,Windsorból, Hamiltonból, New Yerseyből és máshonnan. Általában 40-60 tanár gyűl egybe, és minden konferenciának van egy főtémája.

 

Klári tavaly ment nyugdíjba. Ami nem jelenti azt, hogy babérokon pihen. Hiszen az Arany János iskolán kívül ott van neki a Magyar Ház, ahol igazgatósági tag, és jelen van az üléseken, a döntések hozatalában, az elágazó tevékenység szervezésében. Ott van az Egyesült Magyar Alap, amelynek munkájában öt éve vesz részt: jegyző. Az EMA már régen összegyűjtött egy alaptőkét, annak kamataiból adományokkal segíti a rászoruló magyarokat, Kanadában, Magyarországon és az elcsatolt területeken. És végül, de nem utolsó sorban, ott van a Kanadai Magyar Közösségi Szolgálat, amely szintén jótékonysági szervezet. Sok új magyar bevándorló kér segítséget különböző ügyekben: tolmácsolás, jogi tanácsok, orvosi kezelés, ilyesmik. Klári az önkéntes segítőket szervezi be a Szolgálat számára, de ha szükség van, maga is tolmácsol, öregeket látogat.

 

…Ez az, ami látható. Ami pedig még nem köztudott: Szőcs Klára bizony szeret utazgatni, és ilyenkor nem átall tollat ragadni, hogy leírja az élményeket. Idén márciusban például irigylésre méltó csoportos kiránduláson vett rész, Ausztráliában, Új-Zélandon és a Fidzsi szigeteken.

 

Irány Christchurch, Új -Zéland

 

Szőcs Klári írása

 

5 óra 30 perc: ébresztő. Irány Christchurch, Új-Zéland. A repülőről leszállva, felpakolva, mint a málháslovak, felsorakoztunk a christchurch-i vámnál. Kezemben a kitöltött űrlappal, nyugodtan jelentkeztem a vámőrnél, mint akinek nincs semmi bejelentenivalója. Elővettem az űrlapon bevallott „élelmiszert", vagyis a kekszemet, amit probléma megelőzésére tárolok alacsony cukorszint esetén, és mint aki jól végezte dolgát, mentem kifelé. A vámőr megállított és az átvilágítóhoz irányított. Rápakoltam a csomagjaimat. Miután a túloldalon félrehúztam a csomagokat, az őr rámutatott a vállamon lógó hangszerre.

 

- Mi ez?

 

- Hát ez egy didgeridoo. Nem ismeritek az ausztráliai didgeridoot? - kérdeztem.

 

- De igen. És miből készült? - folytatta. Mire én: - Fából.

 

- Akkor miért írtad be az ívre, hogy nincs nálad fából készült tárgy? Különben is a bőröndödben van még egy.

 

Ha elfértem volna a futószalag alatt, odacsúsztam volna szégyenemben.

 

- Nem akartam csalni - magyaráztam, - hiszen a vállamon volt, csak valahogy kiment a fejemből, hogy fából van.

 

Eddigre már a bőröndben turkáltak, és követelték a kisebbik fadudát is. Akkor jutott eszembe a festett bumeráng. Gyorsan bevallottam, már majdnem sírva, de az nem nagyon érdekelte őket. Csak a nagy didgeridoo jelentett problémát, mivel az alsórészén rajta volt a kérge. Részükre ez a veszélyes, mert különféle apró bogarak rejtőzhetnek benne. Megnyugtattam őket, hogy Kanadába viszem, és Új-Zélandban ki sem bontom. Hosszú tanakodás után jól beragasztották, és egy levél kíséretében visszaadták. A levél felhívta a figyelmem arra, hogy csempészésért megbüntethetnek 10,000 dollárral és 5 hónap börtönnel. Hálás köszönetek áradatával indultam kifelé. A csoport már csak rám várt.

 

Nevetve kérdezték:

 

- Mit csempésztél?

 

...

 

Christchurch aranyos kis város. A központi teret padok, utcai árusok, és traccsoló, kártyázó emberek sokasága lepte el. Judit szokás szerint azonnal enni akart. Megvett egy tekercs kínai ételt, és leragadt egy sakkozó pár mellett. Már nézelődtem, hogy merre induljak tovább egyedül, amikor Nathániel jött felém.

 

- Gyere, nézzük meg az üzleteket - mondta.

 

Mivel ez érdekesebb időtöltésnek tűnt, beleegyeztem.

 

Tényleg érdekes volt, csak nem nekem, hanem az embereknek, akik a közelünkben voltak. Nat érdes, nagy hangja betöltötte az üzlet minden zugát. Sok mindent megnézett, hangosan kritizált, és megjegyezte, hogy ez nem kell neki.

 

- Ha nem kell, minek nézed? - tört ki belőlem.

 

Valami giccset mégis megvett, és mentünk tovább a következő üzletbe, ahol az egész megismétlődött. Itt már meghúzódtam az ajtó mellett, amíg Nat viccesen, de hangosan lopással vádolta a fiatal kiárusítót, aki véletlenül majdnem rosszul adott vissza neki. Ahogy kimentünk az üzletből rájött, hogy egy csomagja hiányzik. Visszamentünk az előző üzletbe, ahol kijelentette, hogy valaki ellopta a csomagot, amit ott vett, és még egy ugyanolyat akar venni. A kiszolgálókislány kivette Nat kezéből az egyik csomagot, és mutatta, hogy ezt vette náluk. Nagy hahotázás közepette mentünk vissza az utolsó üzletbe, ahol a lopással vádolt fiú már várta a csomaggal, amit Nat ott felejtett a kifizetése után.

 

- Talán elég lesz a vásárlásból, - javasoltam, - nemsokára itt a vacsoraidő.Kapcsolódó linkek:

Arany János Iskola ismertetője
FÓRUM: Cikkeink kapcsán


Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!· Szőcs Klári és az Arany János - aug. 17
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó