2022. május 18. Címlapra!
[Regisztráció]  [Profil szerkesztése]  [Beállítások szerkesztése]  [Keresés]
[Magánüzenetek]  [Felhasználók listája [Bejelentkezés]
MagyarOnline.net Fórumok >> A Magyar Világkapcsolat >> Magyar választójog gyakorlása külföldön
Új topik indítása   Üzenet küldése
Ugrás a ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 következő lap )
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2010-04-08 05:03   
Egy publicisztika a téma kapcsán:
http://www.magyaronline.net/forum/viewtopic.php?topic=761&forum=26&131

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2010-02-16 20:06   
Ismét másolok, ezúttal részletesebb információk:


Az országgyűlési képviselők 2010. évi választása

Tájékoztató

a választójogosultak köréről és a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel szabályairól, a határidőkről és a jogorvoslati lehetőségekről


Az országgyűlési képviselők megválasztásának szabályait az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény tartalmazzák. Az általános országgyűlési választások során a külföldön tartózkodó választópolgárok a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain gyakorolhatják választójogukat.

A szavazás ideje

Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának első fordulója a magyarországi szavazókörökben 2010. április 11-én, második fordulója 2010. április 25-én kerül lebonyolításra.

A külképviseleteken a választás első fordulója a magyarországi szavazás napját megelőző 7. napon, azaz 2010. április 4-én kerül megtartásra. Ettől eltérnek az amerikai kontinensen található külképviseletek, melyek esetében a szavazást a magyarországi szavazást megelőző 8. napon, azaz 2010. április 3-án kell megtartani.

A választás második fordulója a külképviseleteken a magyarországi szavazás napján, tehát 2010. április 25-én történik. Az amerikai kontinensen található képviseleteken ekkor is egy nappal korábban szavazhatnak a választópolgárok, tehát 2010. április 24-én.

Ki szavazhat a külképviseleten?

A külképviseleten az a nagykorú, a Magyar Köztársaságban bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi lakóhelye szerinti választói névjegyzéken szereplő magyar állampolgár szavazhat, aki a szavazás időpontjában külföldön tartózkodik. Ezen túlmenően a külképviseleten való szavazás feltétele, hogy a magyarországi lakóhely szerinti helyi választási iroda vezetője (a település jegyzője) a választópolgárt – kérésére – a külképviseleti névjegyzékre felvegye.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a választójogosultságot az érvényes magyar útlevél, személyi igazolvány, magyarországi ingatlantulajdon, illetőleg a bejelentett (ideiglenes) tartózkodási hely önmagában nem alapozza meg, annak Alkotmány szerinti feltétele, hogy olyan lakóhelye legyen Magyarországon, ahol életvitelszerűen tartózkodik.

Hogyan lehet kérni a külképviseleti névjegyzékre való felvételt?

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a magyarországi lakóhely szerinti helyi választási iroda vezetőjéhez személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton ajánlott levélben kell eljuttatni.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a választópolgár a választás melyik fordulójában kíván a külképviseleten szavazni. Annak a választópolgárnak, aki a választás mindkét fordulóján külföldön kíván szavazni, nem kell az egyes fordulókra külön-külön nyomtatványt kitöltenie, hanem egy nyomtatványon is jelezheti szavazási szándékát.

A nyomtatvány beszerezhető a külképviseleteken és a választási irodákban, továbbá letölthető a www.valasztas.hu internetes címen.

A kérelem benyújtható az erre rendszeresített nyomtatvány nélkül is, azonban a kérelemnek a jogszabályban foglalt előírások szerint feltétlenül tartalmaznia kell a kérelmező választópolgár családi és utónevét; személyi azonosítóját; születési helyét és idejét; anyja nevét; magyarországi lakcímét, továbbá annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja valamint a kérelmező külföldi értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímére kéri.

Amennyiben a választópolgár a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a meghatalmazást sajátkezűleg írta és aláírta; vagy két tanú a meghatalmazáson aláírásával igazolja, hogy a választópolgár a nem általa írt meghatalmazást előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; ez esetben a meghatalmazáson a tanúk olvasható nevét és lakóhelyét is fel kell tüntetni. A meghatalmazásnak tartalmazni kell azt a tényt, hogy az a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtására vonatkozik.

Meddig kell a kérelmet benyújtani?

A kérelem benyújtásának határideje – bármelyik fordulóban akar a választópolgár külföldön szavazni – egységes, azaz a kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell benyújtani a választópolgár lakóhelye szerinti jegyzőhöz. Ajánlott levél esetében a levélnek szintén eddig az időpontig kell megérkeznie. Ezen határidő jogvesztő, ezért javasoljuk, hogy az ajánlott levél a helyi postai viszonyok figyelembevételével, kellő időben kerüljön feladásra.

A kérelem elbírálása

Ha a kérelem teljesítésének nincsen akadálya, a jegyző a választópolgárt haladéktalanul felveszi a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti választói névjegyzékből.

A jegyző a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező nem rendelkezik választójoggal, vagy ha a megadott adatok hiányosak. A kérelem akkor is elutasításra kerül, ha a választópolgár nem jelöli meg, hogy a választás melyik fordulójában kíván a külképviseleten szavazni.

A jegyző a külképviseleti névjegyzékbe való felvételről, illetőleg a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem elutasításáról a kérelmezőt magyarországi lakcímén, vagy a kérelmező által megadott külföldi címen közvetlenül, postai úton, haladéktalanul értesíti.

A külképviseleti névjegyzékbe vétel elutasításával kapcsolatos jogorvoslat

A jegyző döntésével szemben a választópolgár az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül a döntést hozó jegyzőhöz kifogást nyújthat be. A kifogásról a jegyző legkésőbb a beérkezést követő napon dönt.

Ha a helyi választási iroda vezetője a kifogásnak nem ad helyt, a kifogást legkésőbb a beérkezését követő napon megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság a kifogásról a beérkezését követő három napon belül dönt. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék, illetőleg a külképviseleti névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság döntéséről haladéktalanul értesíti a választópolgárt.

 
 nyitottkapu  módosítás |   válasz erre |   profil |  2010-01-31 22:06   
A külföldön dolgozók szavazása sem megoldott teljességében, pedig becslések szerint több mint százezer ember keresi a kenyerét külföldön, Ez az egy választókerületre vetítve két három választókerületnyi ember. Ezeknek az embereknek speciális helyzetükből adódóan kellene legalább egy képviselőt maguk mellet tudniuk, már csak azért is mert jövőre sem az osztrákok, sem a németek nem jöhetnek újabb kifogásokkal. Meg kell nyissák előttünk a kapuikat. Az alábbit ajánlom figyelmükbe:
http://www.workholland.nl/
Idézett innen - Az otthoni gazdasági helyzet miatt pedig a külföldi munkavállalás az egyetlen, ahol az ember kis szerencsével rendbe jöhet anyagilag. Két három év külföldön végzett munka után normalizálódik az ember vérnyomása. Sajnos, semmilyen hivatal nem vállalja fel, hogy tevőleges segítséget adjon, inkább ferde szemmel néznek ránk, hogy szaktudásunkat és munkabíró képességünket nem otthon kamatoztatjuk. Pedig hát ha külföldön dolgozunk minden egyes ember a két háromszorosát hozza az államnak, mint amikor otthon dolgozik, mert a kint szerzett jövedelem túlnyomó részét, otthon költjük el, számlák, gyerekek iskoláztatása és egyéb formában. Már ezért is megérdemelnénk valamivel több figyelmet.

 
 Pompéry Berlin  módosítás |   válasz erre |   profil |  2010-01-27 02:50   
2010-01-25 19:52, Juli:
-
Pont ezt a kérdést tettem fél pénteken aktuális alkalomból a Magyar Nagykövetségen a követ úrnak, t.i. miért nem lehet levélben szavazni, mint ahogyan az N.o-ban évtizedek óta bevett gyakorlat?

Belátom persze, hogy akkor sok külképviseleti dolgozó, továbbá a pártok a választásokat ellenőrzendő képviselői elesnének 1-1 külföldi úttól. Ugyanakkor az ország a jelenlegi szűkös gazdasági helyzetében megspórolná a fölösleges milliárdokat, amibe ez a külképviseleteken bonyolítandó választási cirkusz kerül.

M.o. még nem jutott el erre a szintre, hangzott el a válasz, továbbá az alapvető bizalomhiányban szenvedő ország bizalomatlan ebben a kérdésben is: feltételezik, hogy a választócédulákat tartalmazó borítékok tartalmát adott esetben nem korrektül kezelnék a választóbiztosok. Namost ez utóbbi nekem nem jutott eszembe.

 
 Juli  módosítás |   válasz erre |   profil |  2010-01-25 19:52   
2010-01-22 15:42, hunor:
-
(szerintem) komplikált, és azért van, hogy megnehezitse az egészet és elmenjen a kedve az embernek külföldön a szavazástól. Európai integrációban, amikor naponta(?) ide-oda költöznek az emberek, már nem ez a módja.

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2010-01-22 15:42   
Ismét aktuális:


Forrás: http://www.valasztas.hu/hu/parval2010/356/356_7_1.html

Szavazás külföldön

Ha Ön a szavazás napján – akár az első, akár a második forduló napján – külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2010. március 19-ig kérheti:
http://www.valasztas.hu/hu/download/135/mell_04_minta_kuvi_felveteli_kerelem.pdf
személyesen vagy meghatalmazottja útján a lakcíme szerinti helyi választási iroda
http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf
vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől).

Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az 2010. március 19-ig megérkezzen a helyi választási irodába.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően meggondolja magát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak 2010. március 19-ig kérheti:
http://www.valasztas.hu/hu/download/135/mell_04_minta_kuvi_felveteli_kerelem.pdf
a lakcíme szerinti helyi választási iroda:
http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf
vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően szeretné megváltoztatni külföldi szavazásának helyszínét, ugyancsak 2010. március 19-ig kérheti:
http://www.valasztas.hu/hu/download/135/mell_04_minta_kuvi_felveteli_kerelem.pdf
a lakcíme szerinti helyi választási iroda
http://www.valasztas.hu/hu/download/133/hvik.pdf
vezetőjétől, hogy egy másik külképviselet névjegyzékébe tegye át.

Utolsó módosítás dátuma: 2010.01.22.

 
 melindalaczay  módosítás |   válasz erre |   profil |  2008-02-28 16:23   
ahh megtaláltam, köszi Hunor!

Szóval aki közületek szavazni megy március 9-én,majd ne lepedödjetek meg azon, hogy 3 féle színü szavazócédula lesz:

http://index.hu/politika/belfold/nepszavaz725/

és
http://www.mno.hu/portal/544866

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-01-10 08:34   
2007-01-08 22:28, taursus:
-

Kedves Taursus,

köszönöm!

Hunor

 
 taursus  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-01-08 22:28   
2007-01-08 21:38, hunor:
-

Gondolom a 2002-es orszaggyulesi valasztasra gondolsz. Tudtommal akkor meg az Alkotmany akkori rendelkezese szerint kizarolag Magyarorszagon tartozkodo es ott allando lakohellyel rendelkezo allampolgarok szavazhattak. A kulofoldi szavazas lehetoseget - az Europai Unios csatlakozas feltetelekent utana szavaztak meg.

http://www.mako.hu/files/alkotmany.pdf

8 Megállapította: 2002. évi LXI. törvény 7. §. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról
szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

Az 1949. évi XX. törvény 70. §-a a 2002. évi LXI. törvény 7. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2004. 05. 01.

 
 Tihi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-01-08 22:09   
2007-01-08 22:00, Tihi:
-
A magánüzenet olyn gyorsan elment, hogy nem is vettem észre, válaszoltam-e a kérdésedre. Ha nem, írjál.

 
 Tihi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-01-08 22:00   
2007-01-08 21:38, hunor:
-
Magánüzenet jön, ott többet erre a témára.

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-01-08 21:38   
Tudja valaki, hogy az öt évvel ezelőtti választáson milyen módon vehettek részt külföldön élő magyar állampolgárok? Volt akkor is szavazati lehetőség az adott országok külképviseletein?

Üdv,

Hunor

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-05 19:38   
A politika/ politikamentesseg temanak inditottam egy uj topikot, erre ezzel a temaval meg negy ev mulva is szukseg lesz.

Hunor

 
 bobo.2003  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-05 17:36   
Ceterum censeo a magyar belpolitikai csatarozasokat, mindenfele szelsoseges ideologiat tartsunk tavol tovabbra is a MON-tol! Ezzel lehet hogy szegenyebb lesz a MON, de nekem megis jobban fog tetszeni.
 
 frimi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-05 16:02   
2006-04-05 06:52, Andu:
-
2006-04-04 17:06, poe:
frimi 2006-04-04 15:56

Talán nem árt még egy dologra felhívom szives figyelmedet, úgy a lépcsőházból...

A két dolog: a halak uszni tanítása és a legvadabb belpolitika egészen jól megfér egymással pl. az Index fórumán. Aki akarja(!!!), szídhatja ezerrel akármelyik vezető politikust, pártot, de ugyanezen a fórumon jól elvannak azok is, akiket kizárólag a kertészkedés, vagy a Windows rejtelmei, vagy akár a gombászás érdekel. Aki Gyurcsányt akarja szidalmazni, az nem lártogatja a gombászós topicot és fordítva...

S ha még világosabban akarsz látni, javasolom, hogy keress rá ott írásaimra s magad is látni fogod, hogy a kölcsönös szidalmazásban soha nem vettem részt, viszont manapság keményen vitáztam pl. az egészségpolitikáról, vagy a nyugdíjasok dolgairól. És régebben magam is aktív voltam szükebb környezetemet érintő topicban, vagy akár a kertészkedésben is... És noha a kettős állampolgárság ügyét nem tudtam teljes meggyőződéssel támogatni (sőt, megzsarolva éreztem magam ebben az ügyben), azért ezzel kapcsolatban is elmondhattam a véleményemet. Volt aki ezt vitatta, volt aki nem...

Semmiféle kötelezettséget senki elő nem írt számomra, hogy csak és csakis akkor írhatok mondjuk Ausztráliáról, ha előtte kellően szidalmaztam akár Thürmer, akár Orbán urat... Szóval a vitakultura is fontos...

A megszólalás szabadságának lehetősége az, amit fontosnak tartok! Hogy ahhoz szólhassak hozzá - Uram bocsá' magam is kezdeményezhessek -, amiben úgy érzem, hogy van mondanivalóm. És úgy, hogy az személyében ne sértsen másokat.
Frimi


 
 frimi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-05 15:41   
2006-04-05 08:54, hunor:
-
"De ha Frimi irna konkret javaslatokat, szivesen elolvasnam...",

Általánosságban konkrét javaslatom csak egy van és ez az egyenes és nyílt beszéd:

- hogy ha valaki valamilyen konkrét politikai célt kíván elérni (pl. azt, hogy szavazati jogát gyakorolhassa), az ne bújjon el a politikamentesség függönye mögé. Merje vállalni álláspontja miértjét és merje azt megvédeni, ha úgy adódik...

- hogy akinek nem tetszik a politizálás, mint olyan, az persze ne politizáljon, de ne is presszionáljon másokat azzal a hamis érveléssel, hogy a politika elválaszt. Az "egyenkék" éppen olyan rossz volt, mint az "egyenbarna". Pedig milyen jól elvoltak egy ideig...

Emlékeztetnék továbbá egy elmúlt kb. 50 éves időszakra, amikor mindenkinek kötelezően egy véleményen kellett lennie és akinek más volt az álláspontja, az inkább meg sem szólalt, mert az mások nézetei szerint az egységet bontotta volna meg. Vagy ha akarta, akkor beléfojtották. Talán ismerős a helyzet...

Szorosabban: mondjuk az időjárás topicban nem kell politkáról beszélni, mert az nem oda illik. Ugyanakkor a külföldön élő magyarok választójoga esetében nem lehet azt mondani, hogy az politikamentes, ezért ne is szóljunk arról, hogy milyen következményei vannak a választójog gyakorlásának. És egyebeknek is...

Persze lehetnek itt kellemetlen érvek és ellenérvek, mert az igazságnak nem csak egy arca van. Talán ismerős Janus figurája. Nem lehet mindig csak a szakállas arcélt látni és láttatni. Nem árt a puszta ábrázatot is megmutatni olykorMég ha olykor az kellemetlen is lehet. De ettől Janusnak mégis két arca van...
Frimi

 
 poe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-05 10:36   
Egy dolog, hogy politikai témákat megvitatunk - hiszen akárhogy nézem, a magyarországi választás, és az ehhez kapcsolódó választójog bizony politika - egészen más a részvétel a politikai csatározásokban, egyes pártok propagálása, a másikak gyalázása.
_________________
poe

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-05 08:54   
Kedves Frimi, Poe,

en is egyetertiek elviekben, es Frimi eseten nem erzem, hogy fixa idea lenne - de gyakorlati kifogasaim vannak a magyarorszagi partpolitikai temak jelenlete kapcsan. De ha Frimi irna konkret javaslatokat, szivesen elolvasnam, es szerintem mas is - mindenfele kotelezettseg nelkul.

Andu: "A politika indulatokat szül, nem is akármilyeneket."

Ez sem egy nagy orom.

Hunor

 
 frimi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-05 07:51   
2006-04-05 06:52, Andu:
-
Ez az én személyes véleményem.
-

Természetesen a személyes véleményeket tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor két dolgot világosan látni szükséges:

- politizálni nem kötelező, de ettől vannak/lehetnek ilyen jellegű igények. Kérdés számomra, hogy pl. a külföldön élő magyarok szavazati jogát illetően pusztán csak az lehet a kérdés, hogy lehet-e és hogyan lehet szavazni, vagy esetleg az is lényeges, hogy ki, hogyan látja azt, hogy szavazatát kire adja? Véleményem szerint látni kellene, hogy ez nem suba alatti elhallgatandó dolog, hanem értelmes beszélgetésnek kellene lennie. Véleményformálónak, hiszen információkhoz való hozzájutást jelent. Másfelől a szavazás titkossága valóban a legszemélyesebb ügyek egyike, ugyanakkor a leadott szavazat közügy. A két dolog együtt pedig a legszemélyesebb közügy.

- Látni kellene, hogy a politika ott van mindennapjainkban, minden dolgainkban. Egyáltalán nem biztos, hogy közömbös dolog -akár Amerikában, akár a Tűzföldön, illetve ahol élünk, hogy életünk kereteit alakító, befolyásoló politikusok, pártok céljai, törekvései ill. teljesítményük, megfelel-e a mi saját személyes céljainknak, elvárásainknak? Tökéletesen természetesen egyik sem. Ezért arra kell(ene) törekednünk, hogy arra voksoljunk, aki nekünk a legjobban megfelel. S honnan fogunk tudni arról, hogy megfelel-e nekünk, személyesen vagy sem, ha nem informálódunk? És az információ egyik forrása pedig az eszmecsere. A dolgok megbeszélése. Ami számomra nagyon furcsa, hogy ezt száműzni kell...

Az jogos aggodalom, hogy egy ilyen eszmecsere eldurvulhat. Ez a vitakultura függvénye. S ez önmérséklettel és külső ráhatással szerintem kordában tartható.

Természetesen nem akarom rákényszeríteni senkire sem a nézeteimet a politizálás szükségességét illetően, de látni kellene, hogy a szavazás nem mechanikus "nyomhatom-e a gombot vagy sem?" kérdés. Sokkal többről van itt szó és elsősorban azoknál, akik nem élnek itthon, de szavazataikkal befolyásolni akarják az itthon elkövetkezendő mindenkori 4 évet. Milyen felkészültséggel? Vajon az ismeretek oly nagy tárházának birtokában, hopgy már arra sincs szükségük, hogy a tartalomról "társaságban" szót ejtsenek??? Magam itthon élek és szinte óráról-órára kisérem figyelemmel az eseményeket s mégsem merem azt mondani magamról, hogy nem lenne szükségem mások véleményének megismerésére...

Maga ez a topic ill. Lipták úr levele egyértelműen rámutat arra, hogy milyen ellentmondásos dolog úgy nem politizálni, miközben politizálunk. Csak a tartalmat öljük ki belőle... Vagy ha nem, akkor csak egyféle irányt engedünk meg, az ellenvélemények elfojtásával...

Ez viszont az én személyes véleményem.
Frimi


 
 Andu  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-05 06:52   
2006-04-04 17:06, poe:
frimi 2006-04-04 15:56

A politika indulatokat szül, nem is akármilyeneket.

èn a részemröl biztosan nem fogok vitákban résztvenni, X, Y, párt, ill. pártkatonák tevékenységének kielemzésében. (én maradok, a hogyan tanítsuk meg a halunkat úszni - topicnál )

Ha a MON-on is "elindul" a politizálás, akkor még inkább megfigyelhetövé lesz az elkülönülés.
Vannak tagok, akik nevét szinte kizárólag az aktuális (politikai) kérdéseknél látni. ´
Pedig vannak itt mások is, akiknek hiányzik a másik ember, a magyar nyelv, a másik érdeklödése, vigasztalása. Ök hiába várnak. De ök nem is fognak itt politizálni, nem ezért jöttek ide.

Ez az én személyes véleményem.

 
 poe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-04 17:06   
frimi 2006-04-04 15:56

Kedves Frimi

Hozzászólásodat akár én is írhattam volna, annyira egyetértek vele.


_________________
poe

 
 OMGI  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-04 16:42   
2006-04-04 15:56, frimi:
-
Frimi! Nem akarok sokat hozzászólni, sok mindenben egyetértek Veled.

Tudomásom szerint az "amerikai nyílt levél" közvetve került a MON-ra, tehát nem a szerzô egyenesen tette fel, -mint ahogyan ezt mi itt gyakoroljuk. Jómagam is olvastam, hamarabb, mint ahogyan az a mON-on megjelent, de nem éreztem úgy, hogy ide kellene pakolni.

A kis/nagy boritékokkal kapcsolatban.
Nagyobb "gondom" az, hogy két olyan helyre kérték még az aláírásunkat, (egy minden adatot, nevet, szül évet, cimet, személyi számot!! tartalmazó papírra, valamint a mindent magábafoglaló nagy boriték külsô, lezáró részére, amikrôl nincs fogalmam, hogy hová fognak kerülni.
Itt van a kisördög elásva.
Itt van az emberben egy ici-pici rossz érzés, hogy hova adott lehetôséget visszaélni a nevével és adataival. Mert ugyebár találtak már szeméttelepen egész személyi archivumot korábban.
Mert ha azt mondják, hogy pl. közjegyzô jelenlétében, a felbontás után azokat azonnal megsemmisítik (mármint az aláirt borítékot), már az is jól hangoznék. Vagy nem?


 
 OMGI  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-04 16:31   
2006-04-03 21:19, bobo.2003:
-

Engem az lepett meg, hogy a kulfoldon szavazok 15 %-a feliratja magat a listara es utana nem megy el szavazni! Egyszerubb lett volna, ha fel sem iratkozik, nem ? Otthon maradni akkor is tud!

-

Szia Bobo!
Tudok itt is olyat, aki végigjárta a teljes bürokrácia minden bugyrát, de megbetegedett és baromian nem tudott 4-400 km-t utazni 39 fokos lázzal.

A résvételi arány bárcsak otthon lenne -önköltséges alapon!!- olyan, mint pl. itt volt, vagy bárhol külföldön.
Ja, -és vajon akik nem kerültek sorra, hiába voltak ott, azokat hová soroljuk?

Más:
Helsinkiben a reggeli, legkorábbi (talán 5-6) szavazatot nem tudnak majd figyelembe venni, mert elfelejtették a belsô, kis boritékot lepecsételni.

No comment!

 
 frimi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-04 15:56   
Kissé talán késve, de azért egy-két megjegyzést tennék.

1., A külföldi szavazás módja valóban meglepő - ha jól olvastam OMGI leírását... Ha a tényleges szavazatot és a szavazó adatlapját tartalmazó (külön-külön lezárt borítékot) egy nagy lezárt borítékban egyesítik, akkor a szavazás titkossága - bár elviekben ez megállja a helyét - gyakorlatilag "utközben" bármikor sérülhet. Bizalmi kérdés, hogy ezt az egyén hiszi, vagy sem.

A bürokrácia mentségére szolgáljon, hogy a külföldi szavazás körül az elmúlt "alkalmakkor" már komoly virblik voltak. Komoly viták folytak a hogyanról - a nagy-nagy itthoni "bizalom" légkörében.

Felvetődött pl. számítógépes szavazás (technikai részletei előttem nem ismeretesek), ahol a választónak csupán egy gombot kellett volna lenyomnia. Természetesen ez azután elfogadhatatlan volt.

Felvetették pl. szavazatszedő bizottságok kiküldését. Erről a magyar adófizetők pénzét ablakon kiszóró megoldásról szerencsére - a közfelháborodás miatt - a vetélkedő pártok lemondtak. Arról volt szó ugyanis, hogy mintegy négy párt képviselői utazzanak ki a külképviseletekre és helyszínen ellenőrizzék a szavazás tisztaságát. Előfordult volna, hogy valamely távoli országban egytelen egy(!!!) szavazó miatt négyen utazthattak volna (már a személyeket is kijelölték!!!) és így több milliós kiadás terhelte volna a büdzsét egy szavazat miatt. (Igaz, hogy a demokrácia drága dolog, no de azért...)

Ugyan nem tartozik szorosan ehhez, de visszaemlékezem a 2002. választások utánra, amikor hónapokon keresztül számoltatott a vesztes fél/felek. /Nevet nem írok, hogy "ne politizáljak..." )/ Egyik ismerősömmel - aki akkor egyik szavazókörzetben a szavazatszedő bizottság tagja volt - többször is újraszámoltatták a szavazatokat. Lényegi eltérés nélkül, azaz az eltérések érdemben semmiféle befolyással nem bírtak az adott körzet végeredményére.
Ez az ismerősöm, aki előtte a rendszerváltozás óta minden választáson tagja volt a bizottságnak, megfogadta, hogy soha többé ilyesmiben nem vesz részt, mert megalázva érezte magát. Az idei választáson nem is lesz ott a bizottságban...

Szóval, még ha magam sem értek egyet a szavazatszedésnek ezzel a módjával, megértem a bürokrácia kínjait, ugyanis a hazai politika alapelve a mérhetetlen bizalmatlanság s ebben a légkörben a bürokrácia egyáltalán nincs könnyű helyzetben.

2., Elolvastam magam is Lipták úr levelét, amelyben magam részéről a gúnyos élcelődéseket egyáltalán nem tartom helyénvalónak. Sértőnek érzem azok iránt, akik csak a dolgukat végezték - politikai nézeteiktől és a mai kormány szinezetétől függetlenül.

3., Lipták úr levelével kapcsolatban megint előkerült a MON "apolitikus" magatartásának tarthatatlansága. Ugyanis Lipták úr "nyilt levelet" intézett - többek között a MON olvasóihoz. Egyik kitétele hazai belpolitikai tartalmú volt, olyan értelmű, amely az április 9.-i választás tekintetében kifejezetten orientáló jellegű.

A problémát az okozza, mint ahogy egy másik társunk írta is, hogy Lipták úr nézetével meglehetősen sokan nem értenek egyet itthon, és kifejeztten elítélik azt a bekebelező politikát, amelyet Lipták úr követendőnek tart.

Mit is tehet ilyenkor a MON?

a., "Leközli" egy-az-egyben a kifejezetten politikai elemeket is tartalmazó levelet. Ekkor - akik ezzel a tartalommal egyetértenek, hallgatnak. Akik nem, azok szóvá teszik és ezzel a politizálás bűnébe esnek.

b., Az apolitikus felfogásnak megfelelően a "felelős szerkesztő" kipontozza az inkriminált részt. Ezzel a nyílt(!) levelet csonkítja. A nyílt levél viszont megítélésem szerint azért "nyílt", mert az minden olvasóhoz az első betűtől az utolsóig úgy szól, ahogyan... Amiről azután az olvasó véleményt alkothat. És ezzel állasfoglalásra késztet. Amit vagy kinyilvánít vagy sem. Ha nem ért egyet és ennek hangot ad, akkor a politizálás bűnébe esik. Ha támogatja, akkor is persze, de ezért inkább hallgat...

c., A levelet törli. No, de miért? Egyetlen - itt helytelennek ítélt megjegyzés miatt? Noha a levél többi része -függetlenül attól, hogy emócionálisan milyen reakciókat vált ki - apolitikusnak tekinthető?

Mi a megoldás???

És egyébként... Mi is tulajdonképpen a választás/szavazás? Nem csupán elvi és technikai kérdés, hogy élhetek-e és hogyan, miként élhetek állampolgári jogommal, hanem az egyén döntése valami mellett. Ez esetben pártokról és ezen keresztül politikai irányzatokról, amelyek döntö befolyással bírnak az ország további 4 évére. Amiben esetleg a szavazó maga részt sem vesz... Hogy hogyan, miként a gazdaságban, egészségügyben, külpolitikában stb., Mi ez, ha nem politizálás???

Tudom, hogy azt fogjátok mondani, hogy nekem fixa ideám a MON apolitikus felfogását kritizálni. Pedig nem erről van szó! Sokkal többről: a jog mellett arról a felelősségről, amely az egyén döntésének következménye. És annak megalapozottságáról...

S ha valaki - ez esetben pl. Lipták úr -véletlenül,vagy készakarva elejt egy kifejezetten politikus megjegyzést, annak zűrzavaros következményei vannak...

Egyebekben pedig megértem Lipták urat, mert politizál és ez rendjén is van, mert életünk minden mozzanatában ott van a politika. Magam azt tartom, hogy még a rántáskészítés mögött is súlyos politikai tartalmak húzódnak meg... Ha észrevesszük...
Frimi

 
 poe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-03 21:28   
2006-04-03 21:19, bobo.2003:

Ezen én is morfondíroztam, de azért nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek festik. Azokat ugyanis nem látom sehol, akik odautaztak és vagy későn értek, vagy formai hibák, adminisztratív és egyéb okok miatt végül mégsem szavazhattak. Tehát ezek szerint ők is a meg nem jelentek számát szaporították. Aztán ugye a feliratkozás elég régen volt, azóta sok minden történhetett....
_________________
poe

 
 bobo.2003  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-03 21:19   
2006-04-03 20:25, poe:
>>Én pl. most hoztam a külföldön szavazók számáról az összesítést, az origon találtam. Érdekes adatok:

Engem az lepett meg, hogy a kulfoldon szavazok 15 %-a feliratja magat a listara es utana nem megy el szavazni! Egyszerubb lett volna, ha fel sem iratkozik, nem ? Otthon maradni akkor is tud!

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-03 20:46   
2006-04-03 20:25, poe:
-
Béküljetek ki

-

Majdnem azt irtam, hogy megtortent, de az nem lenne igaz, mert ahhoz kellene osszekulonbozes, ami meg nem volt.

Hunor

 
 poe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-03 20:25   
Béküljetek ki

Írjunk ide sokat és akkor eltemetjük ott alant a "foltot"

Én pl. most hoztam a külföldön szavazók számáról az összesítést, az origon találtam. Érdekes adatok.

_________________
poe

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-03 19:25   
2006-04-03 19:23, seci:
-


Ne hulyeskedj.
Es kulonben: magammal kezdenem akkor, mert en tettem eloszor ezt, en neztem el, stb. (de azert emiatt nem jar olyasmi).
Nem, szerintem a kettos opcio is normalis megoldas.
Inkabb, gyere irj tobbet.

Hunor

 
 seci  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-04-03 19:23   
Akkor en most le leszek titva?
Tiltolistara kerulok?
Jujjjj, de izgi!

En nem lesz idom meg egy nyamvadt robotot sem irnom, mert elmegyek szabira.

Oh, !"£$!

-sec

 
Ugrás a ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 következő lap )
Új topik indítása   Üzenet küldése
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó