2022. május 26. Címlapra!
[Regisztráció]  [Profil szerkesztése]  [Beállítások szerkesztése]  [Keresés]
[Magánüzenetek]  [Felhasználók listája [Bejelentkezés]
MagyarOnline.net Fórumok >> Kultúra >> Költők, irók, képzőművészek, színészek, zenészek
Új topik indítása   Üzenet küldése
Ugrás a ( 1 | 2 | 3 | 4 következő lap )
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-23 14:34   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG XI.
Homloka gyémántjából
felszikrázik a túlvilág
orra hegyén földereng a köd -.
Megfagy az áll
lefut a szó lánca
görögnek az életsúlyok
ujjakba görcsösül a rózsa -.
Talppal az ég felé
a test ladikján
visszaindul a lélek -.

Félelemből szeretet
szeretetből delejes
hold tükörterme
kendőzetlenül oszló
pőre valóságtudat -.
Tényleges metafizika.

 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-23 14:32   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG X.
Egy elhagyott kastélyban
egy elhagyott zongora.
Ütött-kopott, billeg lába,
hét húrja elszakadt.

Játszom rajta. Etüdözöm.
Sérteget az Isten engem:
bűnös zenész, bűnös hangszer,
hernyó-módon jár a dallam.

Ezek itt a billentyűkön
corpus iuris ujjak nyoma,
megőrült a zeneszerző,
a hangjegyek is paranoia.

Úgy belém vág ez a félhang,
mintha testem szike metszné.
Olyan sötét ez a szünet,
még a fül is belekékül.

Ilyen volt a házasságom,
elholt szülők fojtatása.
Szívem zörög, fütty ha tépi,
rablánc-kutya zongorája.


 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-23 14:28   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG IX.

Ha boncmester lennék, sem érthetném meg,
hol székel az emberben, mit léleknek neveznek.
Se a szívben, se a fejben, se a vesében,
se semmi szervben, de mindnek elegyében.
Hogy fogékonyabb legyek a szépre-jóra,
s miként is neveltek a szeretet szóra
s egyképp lettem okos és balgatag,
ki Istenre tolja az érveket:
Élet Ura, másvilágok Ítésze! – hova
száll a teremtményből, honnan leend
halála? – Hogyan higyjek elevenben,
tudásban, győzelemben és feltámadásban,
ha úgy tudom, a vér áramlása a tüdőben –
Lélekzet! – az erkölcs diadala a létezésben.
Léleknek neveztetik. Ám hogy’ hat a világ
az eredetre-végre, erről szólnak oly gazdagon
a teremtésmítoszok? A tulajdonságom –
a tulajdonom? Vagy nevembe zár a kényszer?
A vagyoni viszony a világban van, s mint
érdem juttat jellememhez? Vagy látva láss,
a szem mint metafora igazít kérdésfeltevésre?
Ha boncmester lennék, a testet kutatnám tudatosan.
Ha pszichiáter, akkor a szellem és bűn törvényét,
amit érinthetnék, érthetnék, tudhatnék.
Ha pszichiáter lennék, átkomponált is volnék,
a titkokról döntenék és tisztelném a végsőt,
az egyéni sérelmet nem bolygatnám annyira,
mint embermagam. Lélekként szólnék s hallgatnék,
a szerelmet megélném mint teljességet,
hiányaimból táplálnám istenhitű színeimet.
Irizálnám: a Lélekkel törődöm, halállal nem
foglalkozom, a testet tenném Góliátnak:
Őseim erejét – a tűréshatáron – Isten-parittyának!
Ujjaim árnyjátékát végső imára kulcsolom.
Nem mondok semmit sem. Fekszem és hallgatok.

 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-23 13:44   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG VIII.
Én vagyok a holdvilág,
Te pedig a napsugár.
Eláztattad arcomat,
inged szél száringatja.

Úgy járok az álmodban,
mint szarvas a tisztásra.
Úgy ölellek álmomban,
mint ha kévét gyűjtenék.

Búzaszemek: éji tánc.
Szarvasnászra holdsütés.
Úgy temetlek keblembe,
mint gyermek, kit féltenék.

Szemed olyan napos rét,
messzire elláthatnék.
Máglyát raknánk akkorát,
elkergetnénk a halált.

Csillag gyúl’ a távolban,
napjaim beragyogja.
Furcsa ízű szerelmünk,
barna kenyeret eszünk.

Minden napra jut falat,
minket sokszor jóllakat.
Vagyok néked holdvilág,
ezért vagy Te napsütés.

 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-23 10:26   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG VII.

Édesanyám, édes hazám!
Búbánatban csatakosan,
szilaj égi vágtájában
bokrosodott árva lovam:

De nehéz is! Pataverte,
erős, novemberi fáknak
árny-alakos hét ágáról
hét bakának lóg a lába.

Olyanok, mint hét szent mécses.
Olyanok, mint hét szent pettyes –
olyan piros, olyan bogár! –
majd mi sírotokra leszállt.

Édesanyám katicája,
meddig röpül garaboncod!
Kutya vonít, hold ha ragyog –
farkas bére mécsét oltja.

Majd kilobban, mérgét hányja
édesapám rózsalángja.
Szüleimnek temetője –
házunk siralom hazája.

Mert mi érték, másnak jutott.
A fiatok hajótörött.
Édesapám sírgödrében
civillé vált, bábkatona.

Hadbírói ítéletek:
zubbony helyett kölcsönzakó.
Édesanyám, édes hazám
ruhát váltok! Szívet soha.

 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-22 18:16   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG VI.

Temetők, ti nyugodalmas kertek! –
nehéz-szagú kemény területek
árny-mosó esők utáni
felparcellált csend-övezetek.
Égi béke szigetei,
partjaitok, sírkövetek
angyalköntös-tisztaságú
levegőég mossa, mossa.
Lelkek lelkekben fénylenek,
Isten orcája elé fűzfaágak ereszkednek, -
hogy ki bűnös,
hogy ki vétlen
nem szenved már,
túlvilági sorsát éli.

Temető, te,vakföld-ostor! –
tornácbú és csillagvárta,
múlott idők óraműve, -
tömegszállás, árvaotthon,
hagyatékok kezdősúlya.

Szél, ha támad -,
sír, ha roskad -,
úgy tűnünk el
sorról sorra,
mint a hóban
cipőtalpnyom,
vagy mint séta
könny-medermély
ráncos arcon,
s arc az arccal,
fentről mélybe,
mélyből égbe.

Temetők! Temetők!
Emberhumusz anyaföld.
Jövő magvát nevelők.
Aratók!
Születők.


 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-16 10:53   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG V.

Az apám – az Apám.
Holta után is, az újságképen,
vonásai rendezettségében
szemüvegszár nélkül
félrebillenten ülve,
fehéringben mandzsettával,
ujjai kosarában cigarettával -
túl a fénykép szélein, az űrben –
az apám – az Atyám.

Fiamnak ismeretlen!
Magyarnak: holt katona.
Postásként alakja hűségeskü –
családunkra szellemet vet.
+
Minden elszállt halálával?
+
Örömei-mérgei
gondolataimban
ott motoszkálnak,
s félek – tudom! –,
nem állnék meg
tekintetében:
nagyszülői házunkat,
s Anyaszentegyházunkat
nem úgy vigyáztam,
mint a szentek s küszöbőrzők.

A lépcsőn is botlana lábam –
mert kihullottam az örömösnek tűnő,
fészkül szolgáló kotlóskosárból.
Földön ténfergő giliszta vagyok, -
ahogy egy néni nevezett…
meg miegymásnak.
Én áltatva, kábán
a felnőttkori árvaságára fogja,
hogy rosszul áll szénája
s kifordult az útra,
akinek sorsa esze rúdját
lejtmenetre
állította---
+
Ki vétlen? Én bizony nem!
Ki tékozolt hiába?
Viselte mások uralmát,
s magára maradva
tűrte, hogy feszül nyakára
a „Sas” katonai derékszíja---
+
Veszteségek árán,
sűrű grimaszokkal
félelem bénított –
+
Szeretetlenül jegyzett
álmaim vázlatfüzetei
tűzre vettettek---
(tette, mert tehette,
volt rá ösztöne, érve,
kakukk-mód a házunk
kitúrta magának,
kicsínyesítette
az újdonsült gazda
saját családjának,
s a berendezést szétzúzta)
+
Legyen aztán vége!
Hallgass! Apád képe előtt –
mondaná nagyanyám –
mint Szent Imre-oltár
felé hajolva térden kőig---
Tiszteld az isteni akaratot,
talán ez rendeltetett!
Tiszteld az élhetőt,
maradt még éltető kedv,
vesztesként viszed tovább,
míg szemeid függönye
le nem szakad, szét nem fut,
el nem lebeg.
Úgyis azt mondják hátad megett:
Hagyd, ez olyan elvont,
de inkább hasadt,mint az atom!
Elmekórtani eset!
És közönyös!
Az élete és mindene csupa szenny.
Putriba vele! Ámen?

 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-15 21:24   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG IV.

Nincs más próba, hogy hited hit legyen,
hitetlenkedve kell eltűrnöd, s tényként tenned,
előrelépni a bűntudatban! Lesz önismereted,
hogy átlényegítsed sok gonosz gondolatod.
Mert Isten a törvény szálát szőtte a világ
szőnyegébe, hogy lábunk járja a fej ideáját,
gyakorlatban mutatva nyilvánvalónak mértékhatárát.

Isten - az embert teremtmény szintjén érti,
s ítéli is meg. Mert mérce nélkül nem cselekszel,
mint s hogy – gazul vagy gazdagul! Ösztönözni kell!
Igével, fohásszal, égi látomással a valóság
arra alakul, hol nem a tömeg, hanem a helyes
jóakarat az Úr. A család csak úgy gyarapul,
ahogy eső áldja a termőréteget, legyen szélesebb,
s újra űri magasságba emelkedjék vissza.
Hisz éteri mérték az erkölcsi rend, olyan folyam,
hová csillagrendszerek ömledeznek egybe.
Fény Atya, dicsértessél,
üdvözíts jobb kegyeletre!
 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-15 17:06   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG III.
Az emlékezet jóserejével élek.
Szüleim szavai fülemben-szívemben,
hogy Te is járhatsz ugyanúgy, mint
bárki – nyakára marok szorul,
arcára ököl puffan, kezére bilincszár,
s vagyona pusztul, vagy egészen odavész.
A zártosztályon felemás a kilincs,
s nincs imaáldott kenyér.
S van olyan út is, ahonnét
nincsen visszatérés, végleg
múlt lesz, belőled is majd
elszáll az utolsó ének,
s rothadni süllyed a gödörbe.
Van, kinek kedvét szegi a törvény,
van, ki élesre kifeni eszét és tőrét,
s űzni tanul – s kérdéseit odaszegzi
hol sose vonult őzcsapat a ritkásban,
bolondra vesz, álszelíden és idillien.
Hézagos a lélek határtudata.
Sok rom, törmelék, vagy szemre formás
ósdi edény folyatja át-s-tova
évszázadok szennyét vagy tiszta vizét.
Koholt önmutatás lehet az öntelt vers,
izzad inkább, mint felelve érteti félre,
magával ugyan meg mi történt,
szavait mért félti, életét éli
vagy csak reméli? Tályogos az ég,
vagy kimart seb! A történelmi hiéna
pofája bűzös, eleven vad zsákmánya
volt a vacsorája! Míg míglen hogy
az éji hold fenn! holdasan ragyog.
Árny-örökségben maradék vagyok.


 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-14 21:08   
MAGYAR DEKADENCIA II.
Durva belemenés! –
heverek az ágyon.
A szobában motoz valaki.
Én lehetek! - a lazaságom.

Megszoktam egyedül
fölöslegességem!
Haszontalan időmül
sötétzárka-albérlet.
(Na, mindegy!)
Kényszerérdek! Fogy a pénz.
Fázom. Egeket-éjeket
ostromol bugyutaságom
s az álom: durva belemenés!

Önkénytelen? - direkt? - ijesztés?
életütem? Érzeteim tompák,
alszanak a szeizmográfok,
a várostömegben elnyom,

kiállnak a lábak, könyökök,
szekrény-, és asztalsarkok –
lélektani nyomaték: Nem vagyok
itthon senkinek! Épp sz…ok.
(Itt a verseimre gondolok.)

 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-14 12:05   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG II.

’Az emlékezetben a helyén maradtak a tárgyak’,
pontosan úgy, ahogy ott hagytam – új tulajdonosának.
Nem ott hagytam, legyek pontosabb!
Kilakoltattak, udvarra dobálták holmijaimat,
egy ’Kapu bezár! Kulcs elvét’-szerződés értelmében.
Az ügyvédnők egyike szerint jogos, azonban kárvallott
vagyok. „- Na, mit fáj úgy a nagyszülői ház!
Nem is szerette annyira, nem ügyelte rendjét,
az ingóság azé, akié! –ezért lett végül minden szanaszét.”
Hogy meglopták itt is, ott is, amott is,
alig maradt valami, csak mi magánál –
bennem épek és készen hagyattak a tárgyak!
Csak az otthoni táj mozdult ki, s
jobbára a személyek mindenütt kihasználtak.
Volt ilyen? Nem egyszer, de mindig. Rá se ránts!
Ez a világtörténelem kereke! Itt ládd,
a nemzetiségi Kárpát-tájon.
Nincs jogorvoslat. Kaphatsz fűhöz, fához…
Kiírjuk a rémmese sablonos menetére a beteljesítő
megszokott fordulatot: Vége (Bevégeztetett!)
Tedd szívedre a kezed és légy őszinte:
Megérte ráállni mások tanácsára?
Mondd csak, megérte? 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-14 01:31   
ÁLOMHOLD-világ II.
Álmod a pékség.
Születnek kék kenyerek;
csöndjüket ízleld.
+
Boltok és polcok;
pénztelen Isten éltet.
Vásárolj álmot.
+
Túl kemény telek.
Hóember is didereg.
Félálom-remény.
+
Gyümölcs húz ágat…
Röppen álmod a Napba;
ízleli angyal.
+
Szarvas a réten –
patáin négy évszak fut…
Nyom-talan álmok.
+
Halott lélekzet
krizantém-réten. Szirmot
sírj, s igaz álmod.
+
Elefánt álmok
hegyvonulása! Csöndes
dalom, ugye, kincs!

 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-13 19:04   
MAGYAR DEKADENCIA I.
Égjen a szó, égjen a város!
Néró, a költőnek mondott,
rágyújt egy cigarettára,
s kifordul a konyhába
kávét főzni, időt tölteni.
Csak a feladat, az marad.
Csak ami felesleges, teljesül.
Csak ami csonka-csorbult,
az tűnik gyönyörűségnek ---
S ami vallomás: nem kiegészül,
- elkámforizálódik!


 
 Vasi Ferenc Zoltán  módosítás |   válasz erre |   profil |  2017-09-12 12:20   
ÁRNY-ÖRÖKSÉG I.

A kerti fűre bolygó neszül
harmatcsepp ül mályva rezdül
gyerekkori otthonomnak
Nagyszombatján
meghalt Anyám

S nem sírtam én –
fel-alá fel-alá –
nem zokogtam
csak később
csak később
nagyon
Anyám

Két évre rá
nehéz évek
s két hónap
rá néhány nap
leomlottak
a börtönfalak
éjfél körül éjfél előtt
Úrnapján
a mécses lángja
elhanyatlott
s Utánad ment
Jóapám (is)

A kerti gazra Nap nehezült
A kerti kút kiapadt
Csikorog a hang
üres vödör üres vagy


A kerti fűre – fú a szél -
árnyékom fennakad
beszakadt a föld

S csak a Sarkcsillag
csak a Sarkcsillag
mi velünk maradt


 
 Tessényi Györgyi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2016-06-15 19:59   
https://youtu.be/9ALm0s4qrTQ

Egy idő óta nagyon fontos lett számomra Weöres Sándor. Hogy miért, azt részben a fenti videón meg lehet tudni. Hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem ezt az összehasonlíthatatlanul zseniális gondolkodót, költőt, akit agyonhallgattak, de aktuálisabb, élőbb mindazoknál, akik ezt a bűnt elkövették.

 
 sanyikalandor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2016-06-01 09:49   
Szeretném bemutatni Kovács Olivér zeneszerző honlapját. Filmzene írással és reklámzene írással foglalkozik, de találtam egy nagy csomó ingyenesen meghallgatható alkotást, amelyeket a honlapján lehet elérni a referencia menüpontban.
http://kovacsoliver.hu

 
 boots  módosítás |   válasz erre |   profil |  2012-10-04 13:24   
Helsinki könyvexpó idei témája Magyarország. Örkény születésének 100. évfordulója, Rácz István finnugor életmûve, és 5 meghívott magyar író (Csaplár Vilmos, Papp Sándor Zsigmond, Esterházy Péter, Spiró György) vendégszereplése színesíti a programot. Idén rengeteg magyar kötetet fordítottak finnre, azok is mind ott lesznek. Ha tehetitek, ugorjatok be ti is.

2012 Október 25-28, Helsinki Messukeskus
A magyar vonatkozású programokról bõvebben itt (finnül): http://web.finnexpo.fi/Documents/Unkari_kirjamessut%20lehdist%C3%B6materiaali%20esittelyt.pdf

 
 Fredi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2011-06-28 07:18   
Felhívás
Kedves Szabó Lőrinc tisztelők! Kedves jó ügyek támogatói!

Tárgy: Szabó Lőrinc síremlékének rendbehozatala.

Photobucket

Szabó Lőrinc életművének, munkásságának alkotásai a magyar és a világirodalmi költészet nagy kincsestárába tartoznak. A reánk hagyott értékek megbecsülése, az emlékezet ébrentartása, az emlékek ápolása több mint nemzeti érdek.
A 111 éve született Költő és Családja (Mikes Klára, Gáborjáni Klára, ifj. Szabó Lőrinc) végső nyughelyén a Fiumei úti Sírkertben, a Csóti Gábor fafaragó művész által 1995 –ben készített síremlék, teljes rendbehozatalra, átalakításra szorul.
Olyan átalakításra, megoldásra van szükség, amely hosszú időre, méltó módon fejezi ki az utókor tiszteletét, megbecsülését.
Terveink szerint a teljes rendbehozatal, amely halaszthatatlan, a következőket jelenti: megőrizve a Csóti Gábor által megálmodott és mindannyiunk által megszeretett művészi formát, a teljes mű nem fából, de természetes anyagból, mészkőből készülne el, a meglévő bronz felíratok áthelyezésével.
Ez az átalakítás olyan mérvű költségekkel jár (előzetes kalkuláció szerint: 3 – 3.5MFt), amelyet a Szabó Lőrinc Alapítvány csak közadakozás segítségével tud előteremteni. Ehhez kérjük valamennyi áldozatra kész honfitársuk és intézmény anyagi segítségét, támogatását

Az Alapítvány számlaszáma: OTP Bank 11702036-20601029
„ … Köszönöm … S köszönet
nektek is, nők, barátok, emberek,
kik, mikor minden remény elhagyott,
segítettetek, vigasztaltatok”
Szabó Lőrinc
(1900 – 1957)
Photobucket

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2009-11-11 09:55   
Akik ismerték, meghalt: Gheorghe Dinică

Hunor

 
 Ferencz Zsuzsanna  módosítás |   válasz erre |   profil |  2009-10-09 07:06   
Igen, Frédi, ő az első Nobel-diijas ismerősöm. De az biztos: ha itt marad, nem növi ki magát. Sőt kinyiirta volna a Szeku.
 
 Fredi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2009-10-08 16:15   
Igaz nem magyar, mégis örömmel halottam a hírt: az idei irodalmi Nobel-díjat Herta Müller, Németországban élő bánáti sváb irónő kapta.
 
 boszildi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2008-04-15 20:05   
Antal Imre nagy művész volt, most az égieket fogja gazdagítani jelenlétével. Nyugodjon békében!
 
 Andu  módosítás |   válasz erre |   profil |  2008-04-15 10:55   
Elhunyt Antal Imre. Nyugodjon békében.
http://www.origo.hu/teve/20080204-antal-imre.html

 
 Ferencz Zsuzsanna  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-12-10 14:08   
Pár nappal ezelőtt, 91 éves Korában, elhunyt Szabó Magda. Nagy és sokoldalú író volt. Legyen neki könnyű a föld.
 
 Ferencz Zsuzsanna  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-11-10 08:33   
Kösz, Mary, ezt az interjút nem ismertem.
 
 Mary  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-11-10 01:27   
Augusztusban beszélgettünk a "Mit olvasol most?"-ban Polcz Alainröl, aki szeptemberben elhunyt.

Azoknak, akik ismerték és szerették, itt egy interjú (sokat kell közben gondolkodni ám!):

http://www.daganatok.hu/20071018-polcz-alaine-a-haldoklo-betegek-segitoje

Szerintem egy kimagasló személyiség volt, aki a mai Magyarország humánussá tételében is szerepet vállalt. Sokak tudatában Mészöly Miklós özvegyeként szerepel, de én ettöl függetlenül ismertem és szerettem meg öt. November elsején egyik magyar tévé adó kisugározta az utolsó interjút vele és egyszerüen lenyügözött a belöle áradó erö, nyugalom és intelligencia.

Ha könyveit nem is mindenki olvassa, mégis fontos munkát végzett, saját életével példaképpen elöl járt. Nem volt könnyü élete, de szép, ahogyan vallja.

 
 Fredi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-10-03 09:54   
Ma 50 éve halt meg a magyar költészet egyik legnagyobbika, Szabó Lőrinc.
Erről feleségemmel úgy emlékeztünk meg, hogy a titiseei emléktáblánál koszorút helyeztünk el.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 
 Ferencz Zsuzsanna  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-06-28 10:01   
Gerinces, okos ember volt, nagyon szerette az írókat. Mi itt Bukarestben Géza fejedelemnek neveztük, mert volt benne tartás. Nyugodj békében, Géza fejedelem.
 
 Fredi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-06-28 06:44   
Hetvenkilenc éves korában, június 26-án elhunyt Domokos Géza, író, szerkesztő és politikus, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség első elnöke. Béke poraira!
 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2007-06-04 09:00   
FERENCZ ZSUZSANNA ÜZENETE:Elhunyt Darvas Iván.
Legyen neki könnyű a föld.

 
Ugrás a ( 1 | 2 | 3 | 4 következő lap )
Új topik indítása   Üzenet küldése
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó