2020. november 28. Címlapra!
[Regisztráció]  [Profil szerkesztése]  [Beállítások szerkesztése]  [Keresés]
[Magánüzenetek]  [Felhasználók listája [Bejelentkezés]
MagyarOnline.net Fórumok >> ÉLET EUrópában >> Tiz dolog Magyarországról, magyarokról EUrópában
Új topik indítása   Üzenet küldése
Ugrás a ( 1 | 2 következő lap )
 OMGI  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-04-04 10:00   
Igen Hunor, ez a topik indult a 10 pontnak, de ez is, mint sok más, kissé "elgörbült", így már rég nem az, aminek indult.
üdv. Mindannyiotoknak!

 
 ExMONTag  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-26 15:13   
Toeby a beduinsator pillanatnyilag foglalt folytasd itt gondolataidat
 
 Toeby  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-25 23:24   
Halló Mindenkinek!

Szakértönk véleménye nagyon lehalkitotta ezt az oldalt. Be is fejezhetnénk, mielött ismét ballábas felkeléssel gyanusitanának, igaz naponta forgatom az ágyat, úgyhogy most a lefekvés is jobb lábbal történik.

De a dolgok elhalgatása sem tesz jót senkinek, s reklámot is csak annak lehet csinálni, aki azt valamilyen módon kiérdemelte, hogy legalábbis ne visszafelé süljön el a puska!

Ezzel a témával gyakran foglalkoznak a médiák! Mint tudjuk is, nem mindegyik fürdö, ahol meleg viz csobog a föld alól, még ha annak gyógyitó hatása is van, s mi oda járunk és nem tartjuk be az ajánlott "csücsülési idöt", egy gyógyfürdö. A gyógyfürdö az egy kategoria, amit sajnos szakértönk is inkább az "ücsörgökhöz" sorolt be! Tehát ezen kell váktoztatnunk!

Szerintem még a legnagyobb hiba, hogy most a "melegvizü strandokat" csak azért akarják gyógyfürdö kategóriába sorolni, hogy megkerüljék az EU-elöirásokat, amik pl. a strandokhoz is kötve vannak. S ennek az alapja a "higiénia"! (Technikai felszereltségek hiánya.)

Azt hiszem még mindenki emlékszik az 50-es, 60-as évek strandjaira, ahol a viz vagy nagyon sürü vagy a klórtól már teljesen fehér volt.

Tévedés lenne azt hinni, hogy egy olyan bejelentés: "Mi ebben és ebben is megfelelünk az EU-követelményeknek", valóban reális is! A példák bebizonyitották, hogy nem, lássd húsipar, stb. S az EU-elöirások is csak egy átlagot képviselnek. Van nemzeti követelmény, ami Svédországban magasabb, másik Franciaországban vagy Németországban! S ebben az esetben az EU-elöirás többnyire nem érvényesül, mert a nagyobb nemzeti követelményeket kell betartani! Az EU-átlag úgy van meghatározva, hogy a felzárkózók is teljesiteni tudják a követelményeket.

Másik dolog az állitólagos "magas szakképzettség"! Kétségtelenül megvan ez, de nem olyan mértékben, hogy az kielégitö lenne, s sokszor hiányzik a tapasztalat!

Harmadik az emlitett dolgokhoz való hozzáállás! Az általam emlitett masször állandóan összeszólalkozott a föorvossal, s a kezelt sem részesült olyan simogatásban!

Kérdés: Valóban szubjektiv vélemény ez, vagy a sok szubjektiv már egy objektivat képvisel?

Több "gyógyfürdöben" jártam, magam részéröl meg is voltam elégedve. De az nem biztos, hogy pl. az ottani étkezési szokások, sült hurka, kolbász, kelkáposzta fözelék pörkölttel más kategóriájának is megfelel!

És itt, annélkül hogy az összehasonlitás szándékomban állna, a szakemberek, médiák éppen a német gyógyfürdöket példásnak, követöeknek minösitették!

Most csak ennyit! Ha valaki még kivánja, irhatok még, máskülönben visszatérek a tevémhez a sivatagba!

Halló!

Toeby

 
 Dr Wirth Gyula  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-16 12:35   
Mint a MagyarOnline.net budapesti rendszeres olvasója – Simon úr kérésére – szívesen kapcsolódok be a topicba. Első, igen pozitív impresszióm a résztvevők szülőhazáért érzett felelőssége. Így érthető, hogy a külföldön élő magyarok 3. generációjában is élénken él még a szülőföld szeretete…Magam ezt különösen nagyra értékelem. Német gyökerekkel is rendelkező családom - a Benes-dekrétumok áldozataként - elvesztette a felvidéki szűkebb pátriát, ezért annál inkább értékeltük mindig, földönfutókként is, a tágabb (de csonka) magyar hazát…

A vitában valaki megjegyzi, hogy a Magyarországon tapasztalt sok pozitív dolog nem adódik össze (különösen, ha számos negatív tapasztalat is árnyalja a képet…). Ezzel ráérzett jelenlegi, átalakuló viszonyainkra, ahol a „vadszocializmus” árnyai mintha a „vadkapitalizmussal” karöltve kísértenének…Ez nekünk, itt élőknek, mintha nemigen tűnne nagyon drámainak, szinte „megszoktuk” az egyik után már a másikat is…Mintha mi nagyobb (kényszerű) megértéssel fogadnánk ezért azokat a visszásságokat, amelyek az idelátogatót erősen taszítják.

Korábbi önmagunkhoz képest napi tapasztalatként érzékelünk itt, számunkra nagy változásokat, amelyek a rendszerváltozás után, történelmi léptékkel mérve, hihetetlen, nem remélt rövid idő alatt lezajlottak. Megszűnt az áruhiány (ennek jelentőségét a kintiek fel sem foghatják), kicserélődött a gépjármű állomány stb. Ugyanakkor felbukkant a munkanélküliség, a nagyarányú korrupció és egyebek…Paradox jelenség, hogy a magántulajdon térhódítása mellett nem tűnt el a kereskedelem, a közigazgatás pongyolasága, kultúrálatlansága, a szervezetlenség. Az elmaradt polgárosodás, a korlátlan központi ellenőrzés (egyben a javak gazdátlansága) következményei mindezek. Az EU látványos változást hozhat: egy ésszerűbb, erkölcsileg is alátámasztottabb rendszer kényszerít majd bennünket az átgondoltságra, a civilizáltabb magatartásra az élet minden területén. Különösen így lesz ez, ha a hazaszeretet nálunk is olyan hevületű lesz, mint amelyet a vitában tapasztaltam…Ez oktatás és médiafüggő is, talán sokan egyetértenek ezzel…

A városhálózattal foglalkozó építész szakember a topicban jogosan ostorozza jelenlegi viszonyainkat. Mi ezekben Trianon és Jalta visszfényeit véljük felfedezni. Előbbi okán az igazi ellenpólus, fővárost tehermentesítő nagyvárosok (Nagyvárad, Temesvár, Kassa stb.) elvesztését, az onnan elűzöttek által felduzzasztott jelenlegi magyar városainkat látjuk, utóbbi okán pedig az erőszakosan kialakított tsz-eket, az erőszakos iparosítás nyomán városokba, kényszerített tömegeket. Akiknek a szörnyű lakáskörülmények után megváltás volt a panel-lakás, amely azonban újabb időzített akna a maga anakronizmusaival együtt.

A topic-ban igen jó kérdéseket vetettek fel a magyarországi gyógyvizekkel kapcsolatosan. A polémián átsejlett annak a vágya, hogy hazánk e páratlan adottságát (talán egyetlen kitörési lehetőségét) az ország a legjobban hasznosítsa. Magam, egy kis magáncég tulajdonosaként, elsőként készítettem és működtetek egy on-line keresőt a thermálfürdőkkel kapcsolatosan. (www.thermalinfo-hungary.com). Ezért – esetenként résztvevőként is - figyelemmel kísérem a szakmai eseményeket. 2003 őszén, a magyar gyógy-turizmusról tartott szakmai konferencia megállapította, hogy szakszerű fejlesztéssel hazánk megélhetne ebből az ágazatból. Átfogó koncepció azonban a mai napig nem készült, amely világviszonylatban is kiemelkedő lehetőségeinket, a gyógyforrásokat fejlesztési prioritásként kezelte volna. Pedig már több mint 30 éves az a tanulmány, amely az ENSZ számára adott átfogó elemzést adottságainkról. (A 3200 településből 2240 alatt található gyógyvíz, vagy termálvíz!).

Bár van fejlődés, de a lehetőségekhez képest nagyon csekély, továbbá igen ellentmondásos a helyzet. A néhány jól felszerelt fürdőhöz társult szállodák nem a betegek, hanem az egészségesek számára készültek! Nincs összhang a betegek valós igényei és a gyógyfürdő-intézmények hotel szárnyai, ill. ellátórendszere között. Nincs elegendő számú masszőr, gyógytornász, éppen ezek szorulnak háttérbe a szauna, az élményfürdők, elektroterápia és az -ücsörgésre - alkalmas termálmedencék mögött.

A külföldi betegbiztosítók nem ajánlják a magyar gyógyfürdőket betegeiknek. Előbbieken kívül azért sem, mert elégtelen számú tudományos (orvosi) közlés jelenik meg a nemzetközi szakirodalomban, illetve az Interneten. Továbbá a kiélezett verseny következménye a tudatos elhallgatás is a gyógyforrásokkal nem rendelkezők részéről. Általános tendencia a csupán - hideg vízre - alapozott hidroterápia favorizálása, a gyógyvízen alapuló balneoterápiával szemben. Ugyanakkor nem elégséges és átütő erejű a magyar adottságok tudatosítása, reklámozása a külföldi médiákban.

A mozgás-szegény életforma és a balesetek számának növekedése következtében a mozgásszervi megbetegedések világszerte megszaporodtak, ma már népbetegségnek számítanak, továbbá korosodik Európa. Ennek nyomán Magyarország - adottságai okán - Európa szanatóriuma lehetne. A külföldi magán és önkéntes nyugdíjpénztárak is jó partnerek lehetnének, annál is inkább, mert lényegesen olcsóbban vehetnék igénybe a magyar lehetőségeket és ez könnyítene nehéz helyzetükön.

Fájdalmasan érintett, hogy az EU-csatlakozás egyik mozzanataként 2003 őszén, Brüsszelben – magyar előterjesztésre – elfogadták a magyar Nemzeti Fejlesztési Tervet, amely azonban nem tartalmazza a magyar gyógyfürdők fejlesztésének programját !!!

Mit lehet ilyenkor tenni? Hiszen ahhoz, hogy valóban versenyképes gyógyszállók, fürdők létesüljenek, óriási pénzekre, befektetésekre lenne szükség. A gyógyfürdők hívei méltán számíthattak az EU támogatásokra…Ezek azonban most már vágyálmok maradnak…(Kiábrándultságomban az említett honlapomon – http://www.thermalinfo-hungary.com – a természetgyógyászat egy másik jelentős mozzanatát helyeztem előtérbe. Felfüggesztettem a fürdők kisrégiójában fellelhető turisztikai adottságok fotóinak gyűjtését).

Tudunk-e valamit tenni Önökkel együtt ebben a helyzetben? Talán az „aprómunkával” kapcsolatosan lehetne előrelépni. Nagy örömmel venném „espa” és mások készségét a további együttgondolkodásra.

Honfitársi üdvözlettel

Dr Wirth Gyula
 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 20:39   
2004-03-15 20:12, Toeby:
-

Kedves Toeby,

egyszer tevegeljunk akkor egyutt az oazisban, kornyeken, es hidd el, mutatok olyan helyeket is, melyek kifogastalan emleket hagynak Benned.

Termeszetesen nem ernek el semmit, ha alapok nelkul magasztalnank barmit az egbe - csak erzelmi alapon. Ezt szemely szerint sem tartom helyesnek. Viszont az nem jo, ha a negativ dolgok mellett eltorpulnek a kellemesebb elmenyek, valamint egy-ket negativ esetbol altalanos jellemzo lesz. Magam is sok kellemetlen elmennyel talalkoztam, sokat ateltem, olyanokat is, melyekrol Te is beszamoltal, de megse ezek jutnak eszembe - csupan akkor, amikor lattam leirva, amugy nem ezek maradtak bennem. De hogy mi marad meg a Magyarorszagr latogatonak - akar kulfoldi, akar eredeti magyar, az nyilvan szubjektiv.


Udv,

Hunor

 
 Toeby  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 20:12   
2004-03-15 16:39, hunor:

Kedves Hunor!

Az általam irtak csak bizonyos ellemzései voltak a tényeknek. Ellenargumentáció nélkül!

De mint Te is emlited, sok pozitiv nem adódik össze! Tudnék szuper dolgokról irni, de nincs olyan alkalom, mint ahogy mondják is, hogy "Ne köpnének bele a levesbe!" S igy a sok pozitiv mellet inkább a negativ a tapasztalat! Mit érnénk vele, ha a felsökig magasztalnánk mindent?

Milyen élményei vannak az oda látogattottaknak? Elöször is ismerjük, hogy sok esetben ez egy udvariassági kérdés. Más téma az, hogy valaki tanulmányi útra ment, s pl. több városban a régi házak rekonstrukcióját figyelte meg. Vagy más esetben a Budai várnegyedet járták be, vagy hasonlókat! De ez utóbbi már ismét a klisé-karakterhez közeledik, s nem igen érdekes téma!

Az ez elötti témában csak az volt a kérdés: "Lehet valakit Leányfalura toborozni vagy nem?" Kerül e az asztalunkra az a "bizonyos ásványviz" vagy nem!

Ha kivánjátok, szivesen meghagyok mindenkit abban a hitemben, hogy "igen"!
Ha ez valakit jobban kielégit?

Azért a tevémre Te is felülhetsz!

 
 ExMONTag  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 20:02   
Mit tudunk a csatlakozo orszagokrol ,?
Testvervarosi kapcsolatok: napokban olvastam egy felmerest az ujsagba.
Magyarorszag-100 elsö helyen allt a többi szamot nemakarom beirni mert sajnos pontosan nem elmekszem .
Az 1946 ban kitelepitettek nagyresze itt talalt uj othonra, integralodtak aktivan resztvesznek uj hazajuk politikai, gazdasgi es kulturalis eleteben. Szülöhazajuk iranti szeretet erdeklödes törhetetelen. A masadik lassan mar a harmadik generatio folytatja a szülök kezdemenyezeseit tamogatja testvervarosi kapcsolatok letrejötet. Mindehez termeszetesen hozajarul a Stuttgarti Magyar kulturalis Intezet munkaja. Ahol magasszintü jol megszervezett a nyelvoktatas. Kiallitasok, könyv bemutatok es egyeb irodalmi estek filmbemutatok sorolhatnam hisz szinte hetente kapok meghivot nehanyat mar Nemetorszag alatt be is tettem.

Itt Baden Würtenbergben Magyarorszag nem ismeretlen, hogy ki hogyan latja itt talan elvalnak a velemenyek attol függöen ki mit tapasztalt olvasott vagy hallot erröl az orszagrol
Minden mas orszaggal ugyan ez a helyzet.
Az altalanos tenor pozitiv ismert a Magyar vendegszeretet , a mar emlitett dolgok paprika Piroska csardas, ciganyzane, Szepmüveszeti Muzeum a Magyar feltalalok termeszetesen egy eve Kertesz,Tokaji Balaton Hidegkuti es Puskas na hogy el ne felejtsem mert most aktualis a Szabics Stb.
Nem csak testvervarosi kapcsolatokrol tudok beszamolni leteznek egyesületi szinten is kapcsolatok ami az egymas megismereset fejlesztik.

Hallotam velemenyt hogy az nemigaz hogy a pincerek nemtudnak szamolni vagy tudatosan becsapnak, ismerösömnek volt egy szamlaja ami stimmelt de sajnos ez a velemeny eleg elterjedt.

A termalfürdök eseten azthiszem Toeby jol latja a helyzetet inkabb az idösebb korosztaly
ugy Ausztriabol mint innen akiknek Abano vagy Davoz tul darga megy Magyarorszagra.
Bükre Sarvarra Hevizre Harkanyba vannak jol megszervezett jaratok azthiszem hetente.
Ugy Ausztria mint Nemetorszag rendelkezik termalfürdökkel igy itt a konkurencia nagy lessz.

Most egy sajat tapasztalat ha valaki meseli nem hiszem el de sajat börömön eszleltem

Februar elejen haza kellett mennem mivel nagyon rossz idö volt a vonatot valasztottam
Megvettem a vonatjegyeb beszaltam es 10 oras ut utan othon voltam.
Tiznappal kesöbb megint haza vissza keszültem, elmentem az IBUSZ ba hogy veszek egy vonatjegyet denkste - ök azt nem arusitjak menjek a vasutra. A busz közlekedes egy kaland erröl nem irok ugyis mindenki tudja.
Hatarmenti varos majdnem 30 000 lakossal nem pilipocs. Fogorvosi klinikak hosszu sora szepsegszalon minden sarkon egy jol kiepitett szep termalfürdö szalodak minden igenynek megfelelö. A vasuton ert a következö meglepetes nem ok nemtudnak nemzetközi vonatra jegyet adni azt csak a megye szekhelyen vagy a hataron kapok.
Irany egy taxihoz ki a hatarallomasra mert az közelebb van mint a megye szekhely .
Kaptam ott jegyet egeszen Stuttgartig de hogy att kell e szalnom es hol azt mar nemtudta megmondani erdeklödjek a vonaton.

Szoval ha neha megszületik egy rossz elmeny az nem mindig az ott elö embereken mulik
Szerintem az ezert felelösek Budapest legszebb es leghiresebb epületeben a Parlament `ben ülnek.

Hunor ezt az utolso sort nemkell törölnöd oda is megirtam

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 18:21   
2004-03-15 17:06, espa:
-

En meg azt a tortenetet hallottam megbizhato forrasbol, hogy Hungaryt hallva az osztalytarsak sajnalkoztak, hogy ehes a srac. Igaz, ez nem az orszag kapcsan, hanem a szo elhallasa miatt tortent.

Egyebkent jo lenne az ELET EUropa forum alatt minnel tobb informaciot kozolni tovabbra is azon orszagokbol, ahol elunk, hiszen ezzel egyedulallo a MON Unios foruma - gyakorlati ismereteket, elethelyzeteket ismertet elsokezbol, ahogyan a leiro topikban is szerepel:
http://www.magyaronline.net/forum/viewtopic.php?topic=840&forum=60&0

Udv,

Hunor

 
 espa  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 17:06   
Az jutott eszembe, hogy amikor AMERIKÁBAN VOLTAM TURISTAKÉNT, érdekes módon lépten nyomon kérdezték tQlunk, hogy honnan jöttünk. Eleinte természetes módon mondtuk, hogy Hungary, Budapest, magyaráztuk, de elég üres tekintettel néztek ránk.
Egyszer csak megtaláltuk a megoldást; azt válaszoltuk: Európából. Azt azért mindenki tudta, hol van. :

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 16:39   
Kedves Bobe,

remelem, hogy fog jonni, igy a helyzetet ismero szakembertol kaphatunk realis kepet.

Kedves Toeby,

a sajnalatos vitakat elkerulendo, javaslom, hogy Magyarorszag eseten a pozitiv temakat, valamint a kritikakat is egyforman emlitsuk meg, hiszen tobbsegeben csak az egyik oldalarol nezve nem a legtisztabb a kep, es ez meg felreertesekhez is vezethet.

Es hogy visszaterjunk a topik temajahoz, a Te ismeroseidnek mi tetszett a legjobban Magyarorszag kapcsan?

Udv,

Hunor

 
 bobe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 15:40   
Az nagyon jo lenne meg erdekes is
 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 15:38   
2004-03-15 15:28, bobe:
-
Ugy ertettem, hogy lehet alapesetben jo a gyogyfurdokben a viz minosege, ha minden azonkivul olyan, hogy ember nem szivesen megy oda. Ebben az esetben megertem, hogy miert nem megy annyira ez a terulet.

A Szechenyit speciel jol ismerem, negy even keresztul szinte minden heten ott usztam, szaunaztam (mint Terez krt-i lakos akkor, alig 10 percre volt tolem). Mostanaban nem voltam, legalabbis amikor Te, de akkoriban meg meglehetosen katasztrofalis volt az allapota. Kulfoldi meg nyaron, hetvegen ha betevedt. Ennek korulbelul 8 eve is mar.

Kiszolgalasnal pedig azt nehez nekem elviselni, hogy belepes utan rogton ketten legalabb kezdik, hogy mit segithetnek, es utana meg folyamatosan a nyomomban vannak. Ezzel sehol a vilagon nem talalkoztam, hogy ennyire eroszakosan akarnanak segiteni. Viszont amikor segitsegkeroen nezelodom, akkor sehol nincs egy sem.

Hunor

PS: van egy ismerosom, regi MON olvaso, a magyarorszagi gyogyfurdokkel (is) foglalkozik. Irtam neki, remelem, bekapcsolodik, es ismerteti a helyzetet, mint hozzaerto.

 
 bobe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 15:28   
Hogy erted Hunor?
A szolgaltatasok ? hat nem is tudom attol fugg merre jarsz es mik az igenyeid.
A SZechenyi sokkal elegansabb mint a Kiskunmajsai ellenben nekunk olcsobb volt a kiskunmajsai furdo mintha Budapesten lettunk volna. Engem az haborit fel meg mindig ahogyan az eladok viselkednek a vevökkel ,majdnem minden uzletben ahol jartam es megszolaltam magyarul ugyanaz a reakcio :öruljön hogy kiszolgaljuk ,Ha töri az ember a nyelvet vagy nem beszel akkor körulugraljak az embert az eladok mint a nikkelbolhak .
Szoval kedves magyar kereskedelmi dolgozo :"Ön van a vevöert nem a vevö önert " Mikor ezt mindegyik megtanulta akkor javulni fognak a szolgatatasok.

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 15:16   
2004-03-15 15:12, bobe:
-
Olyan gyogyfurdök mint Magyarorszagon nincsenek masutt.

-

Ez csak adottsagok eseteben igaz, nem? Ami meg varat magara, az a szolgaltatasok minosege?

Hunor

 
 bobe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 15:12   
Hello Espa te amerikai hogy vagy?
Olyan gyogyfurdök mint Magyarorszagon nincsenek masutt. Kiveve Izlandot de oda körulmenyesebb elutazni no meg dragabb is.
Hajra Espa !
Ne hagyd magad

 
 Toeby  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 14:25   
Hálló Espa!

Nem kell feladnod, utánanéztem, hogy Amerikából irsz.

Onnan persze nehéz a helyzetet itt megitélni, s ha Németországra vonatkoztatom, amiröl tkp. irtam, ismereteid aránylag csekélyek ahhoz, hogy ebbe itt bele tudnál szólni. De ez ugyanúgy vonatkozhat Belgiumra, Hollandiára és más országokra is, de azoknak nem vagyok olyan ismeröje, itt ajánlom inkább a többi MON-tagot.

Annélkül is, hogy válaszoltál volna, kiegészitettem volna az eddig elmondottakat, s talán azoknak is érdekes, akik annyira nem ismerik Németországot.

Itt egész más a helyzet, mint pl. Magyarországon. Ott az élelmiszer- és háztartási cikkek kereskedelmét a nyugati multik uralják. Franciák, angolok, németek: Cora, Auchan, Tesco, Metro, Kaiser's, Plus, Minimál, Lidl, Spar, stb. Ezek határozzák meg, hogy milyen áru kerüljön ott a piacra, még akkor is, ha Metro-Hungary-nak vagy bármi másnak is nevezik, s sok magyar termék külföldi név alatt a polcra kerül. Igy nagy mennyiségben persze nem probléma a külföldi dolgokat odaszálitani, s "ráeröszakolni" a magyar vásárlóra, aki aztán borsos árat fizet azért!

Németországban inkább a kis boltok, szupermárktok a jellemzöek, max. 800-1.000 m². Vannak ugyan nagyobbak is, s bevásárlóközpontok is, de fontosabb az úgynevezett "rövid utak városa", ahol élsz, ott vásárolj be, s lehetöleg ott is dolgozz! Ha ez talán nem is érvényesül minden esetben, de a franciaféle hypermárktokat itt nem dijazzák! S igy vannak az u. n. városközpontok, alközpontok, amik minöséggel nem maradnak el a belvárosoktól, s nem rohan mindenki minden nap km-ekre, hogy bevásároljon. Söt a kisebb helyiségek is sokszor nagyon jól el vannak látva, úgyhogy inkább egy kirándulás az, ha beülnek az autóba, s elmennek egy bevásárlóközpontba vagy a citybe. A volt NDK-át itt egy kicsit kiemelem a sorból, mert ott is megvolt a lehetöség a nagyobb egységek megvalósitására, de azok is inkább bevásárlóközpontok.

Mindezt Magyarországon nem találod meg, s igy nem volt nehéz dolga a multiknak, odarakni egy-két szuper-hypermárktot 10.000- m²-rel, vagy bevásárlóközpontokat, hadd utazzon a bevásárló! Ez jellemzö még Budapestre is, miközben ott a kisebb egységek egymás után tönkre mennek. Még a korábbi nagyáruházak is nehezen tudják felvenni a versenyt, s egyszer azok is feladják vagy eladják, de ha megéri átépitik. Igy a trend nem éppen pozitiv, de ahogy láttam a helyzetet, ezzel az új rendszerrel mindenki aránylag elégedett.

Hogy a társadalmi problémára is kiterjek, már olyant is lehet hallani, hogy örül valaki, hogy a Corában nem azok a "prolik" vásárolnak be, akik a Pluszban. Ezt azzal indokolja, hogy autó hiányában az jó, hogy oda el sem jut, meg amúgy is csak az olcsóbb dolgokra futja neki. Látod, ezt viszont én már elitélem, s ha Te nem igy látod a helyzetet, akkor valószinüleg Magyarországon még nem is jártál!

Másik, hogy az ilyen emlitett kereskedelemben itt Németországban a külföldet nem igen találod meg, újabban csak a Wal-Mart-ot, amelyik 4-5 év után még mindig piros számokat ir, s esetleg rátalálsz valahol egy Intermarchéra, de akkor már nagyon kell keresni. Pl. Köln és környékén ezekböl csak egyet-egyet találsz meg. De ezt érvényesithetem szinte egész Németországra, mert már évtizedeken keresztül gyakran bejártam, s sok helyen dolgoztam is.

Itt Németországban tehát nincs, aki a külföldi termékeket "ránkeröszakolná", s a német amúgy is anyagiakban nagyon megfontolt, de ezt már irtam!

Tehát minden "lekicsinyitö gondolat" nélkül irtam válaszaimat, s nem beszéltem le róla senkit, hogy hirnevünket továbbadja. Lényegében csak ismertettem az aggályokat.

Még egy. Magyar árut itt sajnos csak kis mértékben találsz meg, mégha a kb. 60-70.000 ittélö magyar származásu azt igényelné is. München körül inkább, de itt 2-3 fajta boron kivül már nehezen akadsz valamire. Újabban gyakran lehet sárga paprikát találni. A pick-szalámi és a gyulai persze itt van, de azt sem veszed minden nap!

A Stuttgart környékiek meg külömösen ápolják a kapcsolatot Baranyával, mert testvérvárosi kapcsolat van az "Öt tornyú város" és Fellbach között. Igy ök jobban részesülnek a magyar kultúrából, de termékekböl is, s különösen arról a vidékröl sokan látogatják az országot, föleg baranyai rokonaikat, s éppen Harkányt is.

Ha van valami jó ötleted, szivesen betársulok, annélkül hogy összeházasodnánk!

Mivel nem ismersz, rólam sem tudsz igen véleményt alkotni. De mivel 33 év óta nös vagyok, amúgy sem jönne számitásba!

De kinyithatunk közösen egy utazási irodát is, habár nehéz lenne az általam emlitett Kisslerrel felvenni a versenyt, mert már régóta csinálja, s jól megszervezte a dolgokat. De abból acélból is adtam meg a cimet, hogy esetleg felveszed a kapcsolatot velük?

Különben eleget hirdettem a magyarok jó hirnevét úgy a fürdökkel, mint a borokkal vagy bármi mással. De a célpublikumot is figyelembe kell venni, nehogy utána ferde szemmel nézzenek az emberre, mint egy-két ajánlott balatoni nyaraló esetében. Azt hiszem ehhez többen is hozzá tudnának szólni, akik már "póruljártak".

Talán igy elfogadod az öszinteséget és kiengesztelödsz!

Csak rajtad múlik!

Toeby

 
 OMGI  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 14:14   
Köszi Espa!

Isten hozott az OMGI-félék között!

 
 espa  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 12:11   
Kedves Toeby!

Feladom!!!!!

Nem lennék a feleséged!!! (Persze azt sem tudom milyen nemq vagy )

Vegyuk ugy, hogy másokat kértem, hogy terjesszék jóhirünket és téged ezzel nem fárasztalak!


 
 Toeby  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 08:39   
Halló Espa!

A lábamat sajnos nem találtad el, mert minden reggel jobb lábbal kelek fel !

Az "eviant", ha szemléletesen olvastad irásomat, egy kivétel. Az olaszok meg csak éttermeikben ragaszkodnak a vizükhöz, de éppen pénteken voltunk négyesben egy olasznál, egy viz 7,50 Euróba került, amiért már egy pizzát is kapsz. Nagy különbség!

De léteznek kimondottan olasz szupermárketok is, ugyanúgy, ahogy török, stb. is van. Mindazt, amit otthon megszoktak, s a hétköznapi szupermárketok nem kinálnak fel, azt ott megtalálják! Egész más mennyiségekröl is van szó.

Ilyen vizeket aztán a közönséges szupermarketban el nem adsz, legalábbis nem rekeszenként! Az, hogy egy viz aranyérmes, nem jelenti hogy feltétlenül jobb, mint a másik, s hogy csak azzal lehet ellátni a világot. Eséjed ilyennel csak szintén úgy van, mint ahogy az olasz teszi, ha lennének magyar éttermek, s ráeröszakolnád a vedégeidre drága 7,50-ért. Ha a német ügyel is a viz összetételére, azért az árra mégis jobban! Magyar szupermárket meg nincs, mert minden ilyenfajta kezdeményezés az itteni magyarok érdektelensége miatt megbukott, azaz kisebb boltok voltak ezek!

A gyógyfürdöben sincs nagyon igazad, mert az csak az öregek körében trend! De ott is föleg a kisebb pénzüeknél, vagy akik még ragaszkodnak az ottani környezethez, mint a magyar származásuak. Azt kivehetted szavaimból is. Ha nagyobb puplikumot szeretnél, nem elég, ha csak egy medencét állitasz a rendelkezésükre, körülötte sok mindennek stimmelni kell. A magyar szokás még nem mások szokása, vagy igénye.

A német fürdöket csak azért emlitettem, mert tkp. ha valaki beteg, beutalóval sokkal kedvezöbben jár, mint amikor a teljes költséget neki kell megtéritenie. Tehát az ilyenfajta "turizmus" több dologtól függ, de valójában nem is lehet annak nevezni, mert a szabadságát általában az ember nem egy gyógyfürdöben tölti, azaz azok részesedése abban nagyon csekély. Itt nem lehet egy Ibbizára, Fuerte Venturára vagy Balatonra gondolni!

Ami meg fiatal családokat illeti, s keresik a melegvizet, ebben nagy a konkurencia, ugyanis az élményfürdökkel! Persze mindenki a közelében keres, ha pár napra akar elutazni. Ebben itt a környéken Belgium és Hollandia sokat nyújt. Nálatok, mint irtam is, a környezö országok lennének ebben jelentösebbek. Ausztria, Csehország, Horvátország, stb. Talán még D-Németország is. De az élményfürdöt is tkp. egy-egy alkalommal veszi igénybe az ember, s ha lehet, azért nem utazik 100-km-eket.

Én nem azért irtam a dolgot, hogy megsértselek, hanem csak a tényeket közöltem, de látom Te úgy vetted a lapot!
Nincs ebben semmi probléma, Harkány is fejlödik, holott, korábban senkinek sem mertem volna azt ajánlani. Az esztétikus benyomás nem volt olyan "kedvezö"!

Sok olyan fürdö van viszont Magyarországon, emelynek pillanatnyilag semmi eséje komolyabb turizmusra. Még sokat kell fejleszteni vagy fejlödnie! Azt hiszem, ha ezt a gondolatot szivedre vennéd, jobban hozzásegitenél Te is a fejlödéshez!

Ez a hozzászólás is részletesre sikerült!

Minden jót!

Toeby

 
 espa  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-15 07:35   
Kedves Tobey!

Koszoom, hogy ilyen hosszu hozzaszolásra erdemesitetted felvetesemet, anelkul, hogy ideznek belole, egy-ket dologgal viztatkoznek. Asvanyvizek szallitasa:
gondolom nalatok is lehet kapni Eviant, ami ugye francia, es tobb mint 100 km-re van toletek. Tolunk igen. Es a jelek szerint a mostani aranyermesunk jobb mint az Evian. vagy tevednek? Es nem tudom ki az a orult magyar, aki sok eve olasz vizeket importal igen nagy mennyisegben, allitolag nem is olyan jo, es mibol fedezi sok eve a veszteseget????

Az egesz hozzaszolasod olyan, mintha bal labbal keltel volna (vagy fekudtel).

Az ember akkor is elmegy neha mashova, ha a szomszedban van egy siparadicsom, vagy thermalfurdo. Mert ki akar kapcsolodni.

Vagy a szomszedban levo viz noi bajokra jo, o pedig ferfi es reumaja van.

Keep smiling!


 
 Toeby  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 21:14   
Hát világos!
 
 bobe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 20:39   
Kivancsi vagy?
 
 Toeby  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 20:33   
Akkor most hogy olvassam el?
 
 zitazita  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 18:16   
2004-03-14 16:39, Toeby:
-
Kedves Toeby!bobenak válaszoltam de sajnos "magánba" küldtem véletlenül,nem tudom átmásolni mert még kezdő vagyok.

bocs

_________________
:zita

 
 Toeby  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 16:39   
Mint ahogy mi "egyedüliek" vagyunk, gondolom a "mi számunkra" elöny, na meg ha valaki még megtanulta rajtunk kivül is! Néhányat ismerek. Én igy értelmeztem a dolgot. Mert ha "világnyelv" a miénk, akkor csak itt a MON-on.

Toeby

 
 Fredi  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 14:02   
Az idézett szerzőt sajnos, nem ismerem de, hogy a magyar nyelvnek rendkívüli előnyei vannak a magyarok számára, az kézenfekvő. Az is biztos, hogy a magyarokon, illetve a magyarúl tudókon kívül, csak hátránya van.
 
 bobe  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 13:48   
Mondd el Zitazita mik a magyar nylev lenyugözö elönyei?
 
 zitazita  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 12:39   
2004-03-14 11:10, espa:
-
Akkor folytatom:Dombóvár Gunarasfürdő és Hőgyész csodálatos thermálfürdő Tolna megyében.
A másik pedig a magyar nyelv lenyűgöző előnyei!Arató István irt erről....

 
 Toeby  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 12:32   
Halló Espa!

A kérésed bizonyára nem Németországra vonatkozik, mert itt szinte minden utazási iroda szervez gyógyturizmust Magyarországra, söt van egy kettö, amelyek szinte kizárólag arra specializálták magukat! (Pl. Kissler-Reisen, www.vis.de/kissler-reisen )

A repülögépjáratok is annak köszönhetök, mert pl. német gépek voltak azok, amelyek egyáltalán Ferihegyen kivül, mint nemzetközi járat beindultak!

Ha megfigyelted, a gyógyfürdöket, amúgy is uralják már a németek, én itt egy kissé inkább "mérsékelném" a dolgot, mert lassan azt hiszik ott is, hogy otthon vannak!

Ha ismernéd a német gyógyfürdök szinvonalát, akkor a magyar még sok kivánnivalót hagy maga után! Itt is pl. több mint 170 helyen müködik gyógyfürdö, kezeléssel egybekötött gyógykórház. A különbség, hogy ez itt nem "strand" és a kezelés drága.

Pl. Harkányban is már két részre osztották a gyógyfürdöt. Egyik a "strand" a másik az igényesebb "gyógyfürdö". Egy jó ismerösöm évekig dolgozott ott mint masször. (Ha olvastad az "Öt tornyú városomat", akkor láthattad, hogy legalább ott jól kiismerem magam! "A tevét nem vittem be a medencébe!")

Persze egész más irányba vezet az út, ha az ilyen fürdökböl "élményfürdöt" csinálnak! Azon az idösebb generáció, aki a gyógyfürdöt igényli, nem érdekelt! Az kimondottan ott a környékbelieknek érdekesebb!

Az ásványviz tekintetében, ha sok is van, s aranyérmes, az mindenütt van, s ki is termelik. Nem hiszem, hogy gazdaságos lenne a vizet 100 km-ekre szállitani! Különben a viz amúgy is elég drága, a német ugyan nem igen iszik "csapvizet", de azért megnézi, mennyi pénzt ad ki azért!

Igaz, van itt pl. francia is, de már azok is ritkák, amelyek 80-100 km-es körzeten kivülröl jönnek. Ásványvizek, források tekintetében pl. Suttgart is nagyon gazdag. De itt fennt a Rajnán is van böven belölük!

Visszatérve a gyógyfürdökhöz, viszont esélyük csak addig jó, ameddig olcsóbbak maradnak, mint pl. az itteniek. De minnél szinvonalasabbak lesznek, annál inkább költségesebbek is, s legkésöbb az Euró bevezetésével már kérdés lesz, hogy a német magára vállalja e a teljes költséget, vagy megvárja, mig a betegbiztositótól kap egy beutalót egy ittenibe. Egyébként a vendégek között sokszor megfigyelhetted, hogy sok a magyar származású is, akik eleve ismerik az ottani helyzetet, s hüek is maradnak ezekhez a fürdökhöz. Sok esetben nekik is volt köszönhetö az "ingyenreklám"!

Szerintem a környezö országoknak egyszer ismét érdekesebbek lesznek a magyar gyógyfürdök, de már a 90-es évek óta anyagiak következtében kiszorultak onnan.

A költségeket leginkább a fogorvosi kezeléssel hasonlithatod össze! Rokonaink, barátaink (otthoniak) pl. 150.000 Ft-ot fizettek egy-egy implantátért. Egy esetben 3 fognál 450.000 Ft volt, majdnem 2 havi bruttó keresete! (Még aránylag jól keres!) Ebböl az egyiket nem lehetett használni, tehát hiába fizette, de akkor még a fog nem volt sehol!

Másrészt a rizikó nagy, hogy egy itteni, miután visszajött, s probléméja van a fogával, hol van a garancia? Mehet ismét, fizetheti az utiköltségeket, esetleg hotelt is!

A gyógyfürdöknél még megemlitem, hogy a német szereti a nyugalmat. Azt az itteni gyógyfürdöknél tapasztalhatod is, mert sem kisgyerek nem mehet be, s "fejest" sem lehet ugrani! Ezt tapasztaltam Harkányban is, ahol aztán az ilyenböl nézeteltérés is adódott, mert a benntlévö egy-két magyar ilyenhez volt szokva, a német viszont nem!

Ennyi kitérö a vizekhez! Lehet, hogy más másképp látja a dolgot, de hát ezért nevezzük ezt "fórumnak"!

Szép vasárnapot!

Toeby

 
 espa  módosítás |   válasz erre |   profil |  2004-03-14 11:10   
En arra buzditok itt is mindenkit, hogy ott ahol el, terjessze, hogy Magyarorszag a vilagon egyedulallo thermaviz- es asvanyviz keszlettel rendelkezik. 146 fele asvasvizunk van, amibol egy most aranyermes lett! De nincs penz a reklamra, meg a kitermelesre, pedig exportalni lehetne Europaba. Foleg befektetok kellenenek, akik kastelyokat rendbehozva idehoznanak gyogyulni turistakat. Utazasi irodaknak kellene reklamozni, reumas es egyeb betegsegre jotekony thermalvizunk van es mar eleg sok magas szinvonalu hotel is talalhato. Ha valakinek van szandeka ebbe energiat fektetni, en szivesen reszt veszek a szervezesben. Hajduszoboszlo, Heviz, Harkany mar repulovel is jol megkozelitheto, de mashol is vannak jo helyek, ahova cel buszjaratot lehetne inditani. (A vonatot nem mindenhova ajanlom, lasd Balaton, egy SZEGYEN, hogy nez ki a Balaton fele kozlekedo vonat!! )

 
Ugrás a ( 1 | 2 következő lap )
Új topik indítása   Üzenet küldése
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó