2022. január 22. Címlapra!
[Regisztráció]  [Profil szerkesztése]  [Beállítások szerkesztése]  [Keresés]
[Magánüzenetek]  [Felhasználók listája [Bejelentkezés]
MagyarOnline.net Fórumok >> A Magyar Világkapcsolat >> Rodostó program
Új topik indítása   Üzenet küldése
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2009-11-11 12:12   
A korábbi Rodostó program topik tartalma pár pontatlanságot tartalmazott, így íme a frissített, javított verzió - a programkoordinátor, Fischerné Fülöp Ildikó segítségével.

Hunor

-------------------------------------------

Tisztelt Címzett!

Ezúton továbbítom a Miniszterelnöki Hivatal Rodostó programmal kapcsolatos felhívását és a hozzá tartozó kérdőívet - magyar és angol nyelven. Az angol nyelvű változatot az tette indokolttá, hogy az örökösök közül sokan nem ismerik déd- illetve nagyszüleik, vagy éppen szüleik anyanyelvét, és sok esetben ők azok, akik nem tudnak mit kezdeni magyar nyelvű/vonatkozású hagyatékaikkal.

Kérem, minél szélesebb körben terjessze a felhívást, és konkrét elérhetőségekkel, javaslatokkal, tervekkel - beleértve ezek személyi és anyagi vonzatait is – kapcsolódjon be a Rodostó programba. Az Ön/Önök válaszától függ a program hatékony, érdemben való folytatása. Csak konkrét adatok birtokában tudjuk előterjeszteni az örökségmentés kivitelezéséhez szükséges költségvetést.

Ugyanakkor szeretnénk nyomatékosítani, hogy a program a „fölöslegessé vált örökségek” szomorú sorsán (zúzda!) felbuzdulva indult el, és a hagyatékok feltárásán kívül, elsődleges célja azoknak az ottani közösség javára való fordítása. Csak abban az esetben gondolunk a Kárpát-medencébe való szállításukra, ha azt a diaszpórában élő magyar személyek/szervezetek nem igénylik, vagy olyan tudományos értéket képviselnek, hogy helyük mindenképpen valamely anyaországi múzeumban/levéltárban, könyvtárban lenne. Éppen ezért számítunk a segítségükre abban is, hogy határaikon belül „befogadókra” találnak, és ezekről tájékoztatnak bennünket. A "befogadás" megoldására is konkrét javaslatokra számítunk, annak anyagi vonzatával együtt.

Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk a magyar tudósok, írók, művészek diaszpórában alkotott/megjelent műveinek feltárását, összegyűjtését. Nagyon örülnénk, ha személyes kapcsolatai révén, ezekre vonatkozó információkat is szerezne illetve továbbítana a címünkre. A diaszpórában született alkotások elhelyezéséről (MTA, valamely hazai levéltár, múzeum, vagy éppen valamely kanadai szervezet, könyvtár, tudományos műhely stb.) a beérkező észrevételek, konkrét javaslatok függvényében, azok feldolgozását követően tárgyalunk.

Kérjük, amennyiben lehetséges, a javaslatokat, terveket és kitöltött kérdőíveket 2009. november 30-ig juttassa el a program címére: rodosto@mnyknt.hu

Közreműködésére feltétlenül számítunk. Kérem, igazolja vissza levelünk beérkezését.

Köszönettel:

Fischerné Fülöp Ildikó
Balassi Intézet
programkoordinátor


MAGYARUL:

MINISZTERELNÖKI HIVATAL
KISEBBSÉG- ÉS NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS SZAKÁLLAMTITKÁR

A Rodostó Program résztvevőinek figyelmébe

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Az elmúlt időszakban számos jelzés, megkeresés érkezett a Kárpát-medencén kívül élő magyarok részéről, akik aggodalmukat fejezték ki az általuk összegyűjtött könyvtárak, levéltárak, és más, a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező dokumentumok sorsa miatt. Több szervezet is jelezte, hogy időről időre érkeznek hozzájuk magyar könyvek, amelyekkel önerőből nem tudnak mit kezdeni. Ugyanakkor érezzük a könyvtárak, dokumentumok megmentésére irányuló szándékot.

A kérdés összetett, és valószínűleg nem is lehet mindenkire érvényes, egységes eljárást kidolgozni és érvényesíteni. Vannak olyan távoli magyar közösségek, akik rendelkeznek magyar házzal, könyvtárral, és még arra is lehet esély, hogy a magyar nyelvű könyveknek lesznek olvasói. De az esetek többségében sajnos arra kell számítanunk, hogy a többedgenerációs magyarok nem fogják használni szüleik, nagyszüleik könyvtárát – legfőképpen a nyelvi korlátok miatt. Sokan szeretnék, ha a könyvek odajutnának, ahol szükség van rájuk – a Kárpát-medencében magyar nyelven oktató iskolákba, könyvtárakba.

Mi sem szeretnénk, ha a magyar könyvek zúzdába kerülnének, levéltárak, dokumentumok semmisülnének meg. Ezért elindítjuk a Rodostó-programot, amelynek első lépéseként szeretnénk felmérni a jelenlegi helyzetet. A mellékelt kérdőív kitöltése és visszaküldése sokat segítene abban, hogy továbblépjünk.

A program lebonyolítója a Balassi Intézet, de együttműködünk valamennyi érintett magyarországi intézménnyel – a Magyar Tudományos Akadémiával, az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, az Országos Széchényi Könyvtárral és másokkal. (A Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkársága már eljuttatta a mellékelt kérdőívet a külső köztestületi tagoknak.)

A programnak külön e-mail címe van: rodosto@mnyknt.hu

Segítségét előre is köszönjük.

Budapest, 2009. október 9.

Üdvözlettel,
Gémesi Ferenc s.k.


Kérdőív


1. Tudomásuk szerint van-e igény tagszervezeteik, tagjaik körében a levélben jelzett, hagyatékmentő (könyvtármentő) tevékenységre?

Igen
Nem

2. Véleményük szerint a (magyar vagy nem magyar származású) örökösök együttműködnének-e a hagyatékmentésben?

Igen
Csak a magyar származásúak
Nem

3. Tapasztalataik vagy becslésük szerint a várható hagyatéki könyvtárak

a. milyen nagyságrendűek

100 kötet alatt
100 – 500 kötet
500 - 1000 kötet
1000 kötet fölött

b. milyen összetételűek

szépirodalmi könyvek
albumok
szakkönyvek
egyedülálló vagy pótolhatatlan kiadványok
egyéb, éspedig:

c. milyen nyelvűek

magyar
más nyelv, éspedig:

4. Lehet-e számítani a magyar nemzeti kulturális örökség (ideértve a történelmet és a tudományt is) szempontjából fontos

a. levelezésre

igen
nem

b. szakmai, tudományos dokumentumokra

igen
nem

c. a magyar emigráció történetére, szervezeti életére vonatkozó dokumentumokra

igen
nem

d. egyéb iratokra, dokumentumokra, tárgyi hagyatékra

igen, éspedig:
nem

5. Van-e szándékuk, lehetőségük közreműködni e programban?

Igen
az érintettek pontos felmérésében,
szándékuk feltérképezésében,
a hagyatékok áttekintésében
más formában, éspedig

Nem

6. Rendelkeznek-e az állományok felméréséhez értő (levéltáros, könyvtáros stb.), közreműködni akaró szakemberrel?

Igen
Nem

7. Tudnak-e olyan helyről, ahol az elszállításig e könyveket, iratokat stb. átmenetileg raktározni lehetne?

Ingyenesen
Méltányos térítés mellett
Nem

8. Van-e lehetőség arra, hogy a tulajdonosok (vagy örököseik) egy előre megadott elérhetőségen jelezhessék, ha szükséges egy hagyaték elszállítása?

Cím
Telefonszám
e-mail cím
Egyéb
Nincs

9. Van-e lehetőségük közreműködni az anyagok Magyarországra vagy határon túli magyar településekre való szállításában?

Igen
Nem

10. Van-e kapcsolatuk olyan (pl. egyházi, jótékonysági stb.) szervezettel, amelyik ilyen jellegű szállítást egyébként is végez?

Igen, éspedig:

Nem

11. Van-e kapcsolatuk határainkon kívüli magyar településekkel, szervezetekkel, intézményekkel (alapítványok, iskolák, könyvtárak stb.) akik részt vennének e tevékenységben, illetve akik igényt tartanának ilyen gyűjteményekre vagy azok egy részére (a Kárpát-medencében illetve a Kárpát-medencén kívül)?

Igen, éspedig:
Nem

12. Kérjük, fejtsék ki a programmal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket!


ANGOLUL

To whom the Rodosto-program concerns

Dear Sir/Madam,

In the recent times several Hungarians living outside the Carpathian basin have let us know that they are worried about their libraries, letters and other documents which are thought to belong to the Hungarian cultural heritage. Some organizations have also informed us that they get more and more Hungarian books and they are less and less able to receive and store them. At the same time we are aware of their intention to save their books and documents.

Saving the above-mentioned books and documents is a rather complicated question, and it may not be possible to develop a unique method, which is acceptable usable all over the world. There are remote Hungarian communities, which still have their own Hungarian Centres, libraries, even there may be readers in the future. However, we are sorry to realize that third, fourth or fifth generation Hungarians will not read the books collected by their parents or grandparents as they do not know the language. Many of them would like to have their books got there where they can be needed – into Hungarian schools and libraries in the Carpathian basin.

We would not like to let Hungarian books get into paper-mills, letters, documents be destroyed. That is why we start the Rodosto-program, whose first step is a survey of the present situation. You could help us a lot by filling and returning the enclosed questionnaire.

We are going to work together the interested Hungarian institutions – the Hungarian Academy of Sciences, the Ministry of Education and Culture, the National Széchényi Library and others, and the program will be run by the Balassi Institute. (The Secretariat of Hungarians Living Abroad of the Academy has already forwarded the questionnaire to the members of their External Public Body.

The program has an e-mail address of its own: rodosto@mnyknt.hu

Your kind help will be highly appreciated.

Yours sincerely,
Gémesi Ferenc signedQuestionnaire

1. Do you know any persons or institutions/organizations who could be interested in the activities of the Rodosto-program mentioned in the letter?

Yes (Please, give their availability)
No

2. Do you think the inheritors (of Hungarian or non-Hungarian origin) would co-operate in the Rodosto-program?

Yes
Only those of Hungarian origin
No

3. In your opinion in the libraries not wanted by the inheritors there are

a.

less than 100 volumes
100 – 500 volumes
500 – 1000 volumes
more than 1000 volumes

b.
mainly literary works
albums
textbooks/handbooks
unique publications
other (Please, specify)

c.
bookks in Hungarian
books in other languages (Please, specify)

4. Can we expect any of the following types of documents which represent an important contribution to the Hungarian national heritage (culture, history and science included)?

a. correspondence

Yes
No

b. special scientific documents

Yes
No

c. documents concerning the history and the organizations of the Hungarian emigration

Yes
No

d. other documents or objects

Yes (Please, specify)
No

5. Would you support the program in any of the following ways?

Yes
i. finding the potentially interested people
ii. surveying their intention
iii. assessing the collection
iv. otherwise (Please, specify)

No

6. Are there any experts, who could and would be able to assess the collections?

Yes
No

7. Do you know any place where the books and documents could be stores until they are delivered?

Free of charge
At a reasonable price
No

8. Is there a possibility (address, phone number, e-mail, etc.) for the inheritors to announce the need of delivery (of a collection)?

Address:
Phone number:
e-mail:
Other:

9. Could you help in delivering the collections to Hungary or to a place outside Hungary in the neighbouring countries?

Yes
No

10. Do you know any organizations (church, charity, etc.), who deliver such kinds of collections?

Yes (Please, specify)
No

11. Do you know any organizations, institutions (foundations, schools, libraries, etc.) who would participate in the program or would receive collections (inside or outside the Carpathian basin)?

Yes (Please, specify)
No

12. Please, let us know your suggestions or remarks concerning the program

 
Új topik indítása   Üzenet küldése
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó