2021. január 28. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

Ausztrália:WebVilág!|SZERVEZETI ISMERTETŐK

szervezetek, közösségek (4) | egyház (0)
média (2) | szolgáltatások (0)

Ausztráliai Hagyományőrző, Ifjúsági, Diák és Kulturális Szövetség - HÍD

A Szövetség kétéves szervező munka eredményeként jött létre, célja a magyar hagyományok ápolása, megőrzése. Az alapítók feladatuknak tekintik a szervezetekhez, szövetségi hálózathoz tartozó illetve azokon kívüli diákok, fiatalok elképzelései valóra váltásának támogatását is. Egyben nevéhez - HÍD - méltóan, valóban a híd szerepét szeretné betölteni az Ausztráliában élő magyar fiatalok, valamint az ifjúság képzésével, nevelésével foglalkozó magyarországi szervezetek között.


Alapítók:

- Adelaide-i Magyar Közösségi Iskola
- Adelaide-i Magyar Rádió
- Canberrai Magyar Rádió
- Kalokagathia Kör
- Kodály Tánccsoport
- Magyar Ifjak Világfóruma - ausztráliai képviselet
- Magyar Iskola , Canberra
- Magyar Iskola Sydney
- Talentum Hagyományőrző Kör
- Trianon Fórum Ifjúsági Tagozat, Sydney
- Trianon Forum, Sydney

- Trianon Társaság, Sydney
- Színész és Önképző Cserkészek Köre


Az Alapítókhoz csatlakozók: Bánki Éva Victória, v. Bene Ferenc József, Prof. Balogh Sándor, v. Bogsányi Dénes, Boros Béla István, Dr. Cser Ferenc, Karasszon Attila, Katona Rózsa, Papp Éva, Sárközy Csaba, Sztopityné Katona Rózsa, Tehel Magda, Török Zsuzsa, Wetherellné Szent-Ivány Ildikó

A Szövetség céljait, feladatait, a megalakuláskor megfogalmazott Preambulum tartalmazza. Ez leszögezi, hogy a szövetkezésre azért volt szükség, mert az alapítók úgy érezték, az ifjúság tehetsége, lehetőségei nem érvényesülnek kellőképpen a közéletben sem Ausztráliában, sem Magyarországon, az illetékesek vajmi keveset tettek a fiatalok közéletbe való bevonásáért.

Emellett a másod- és harmadgenerációs fiatalok félreérthetetlen jelét adták annak, hogy képesek a magyar hagyományok megőrzésére, továbbörökítésére. Nyilvánvalóvá vált, hogy az óhazával kialakított közvetlenebb kapcsolatok elősegítik az ausztráliai és a magyarországi kultúra jobb kölcsönös megismerését. Sokatmondó tény, hogy egyre több ausztráliai fiatal végzi tanulmányait Magyarországon, ugyanakkor, a nyelvi nehézségek ellenére, növekszik az ausztrálok között is, a magyarul tanulók száma.

Tény viszont az is, hogy azok a szórványban élők, akik a nagy távolságok - és más okok - miatt nem tudtak bekapcsolódni a hagyományőrző és ifjúsági rendezvényekbe, fokozatosan beolvadtak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az elmúlt évtizedekben az ifjúságnevelő szervezetek nem kaptak kellő anyagi és erkölcsi támogatást sem az ausztrál kormánytól, sem az Óhazától, de az ifjúságnevelö szervezeteken kívül, a helyi magyar szervezetektöl sem...

A Preambulum aláírói ezért döntöttek az Ausztráliai Hagyományőrző, Ifjúsági, Diák és Kulturális Szövetség megalakítása mellett, amely - elhatározásuknak megfelelően - leveleiben, közleményeiben a nevének rövidítéséből származó HÍD nevet használja.

Az alapítók fellépnek az emigrációt feldaraboló háttérlobbyzás ellen, ezért az ügyintézést nyilvános levelezéssel folytatják. A HÍD minden levele nyilvános és hozzáférhető a nswhid@bigpond.net.au e-mail címen vagy a www.hufo.info honlapon. Minden alapító és csatlakozó szervezet az e-mailes jelentkezés után megkapja azt a kulcsszót, amivel leveleit a honlapra bármikor felteheti. Ez a szolgáltatás ingyenes, költségeit az alapítók fedezik.

A Szövetség tiszteletben tartja a tagszervezetek önállóságát, belső szabályzatát, saját feladatkörét, és az egymás közötti kapcsolattartást is nyilvánossá kívánja tenni, ezért további közös egyeztetésig a tagszervezetek Internetes körlevelekkel tartják egymással és a világon élő magyar honfitársakkal a kapcsolatot. A szövetséghez csatlakozó szervezetek alapítói és aláíró tagjai - hovatartozásuk jelzésével - egyéni levelezésük során is használhatják a szövetség nevét és levelezési címét, akár támogatási szándékú kérelem, akár más, a szervezetre vonatkozó ügyben írnak.

Mivel a szövetségi hálózat nem egyéni ambíciókra, hanem cselekvésre képes egyenrangú tagokra alapozza tevékenységét, szükségtelennek tartja az általában ellentéteket kiváltó vezetőségválasztást. Minden szervezet a saját vezetésével vesz részt a körlevelek megtárgyalásában, a válasz elmaradása a javaslat támogatását jelenti.

A Szövetség igyekszik a fiatalok érdeklődésének megfelelő akciókat - közös szórakoztató programokat, zenés-táncos műsorokat - támogatni, szorgalmazza, hogy a hagyományőrző szervezetek közös programokkal lépjenek fel a magyar nemzeti ünnepek, nemzeti vagy nemzetiségi találkozók, bel- és külföldi rendezvények alkalmával. Mindehhez fontosnak tartja a magyarországi illetékes szervezetektől érkező támogatást is.


Cím: P.O. Box 522 Winston Hills, NSW 2153, Ausztrália

 

E-mail: nswhid@bigpond.net.au

Honlap: www.hufo.info


Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó